Projekts "Latviešu valoda remigrantiem"

Projekts "Latviešu valoda remigrantiem"

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Esam pabeiguši projekta "Latviešu valoda remigrantiem" īstenošanu


Projekta mērķis tika sasniegts, proti projektā kopā tika iesaistītas 58 personas - mērķa grupas pārstāvji (116%) Kursus pabeidza (vismaz 60% no apmeklētājuma) 51 dalībnieks, 102%. Tāpat arī papildus 18 kursu dalībniekiem bija iespēja kartot VISC pārbaudījumus. Vienam kursu dalībniekam bija iespēja iegūt Latvijas pilsonību naturalizācijas kārtībā. Projektā sākotnējais kursantu zināšanu līmenis – 0 (3 grupas) vai A1 (2 grupas); A2 – 1 grupa.
Projektā “Latviešu valoda remigrantiem” bezmaksas latviešu valodas kursi norisinājās gan 2020., gan 2021. gadā, kuru laikā veikta projekta mērķa grupas personu anektēšana (latviešu valodas kursu noslēgumā) ar mērķi noskaidrot mērķa grupas apmierinātību par projektā saņemtajiem pakalpojumiem – bezmaksas latviešu valodas kursiem remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem.
Kopā tika aptaujātas 46 personas – latviešu valodas kursu dalībnieki (pamatā pieaugušie, kas sekmīgi pabeiguši kursus).
Komentāros tiek minēts, ka kursu laikā ir iegūtas jaunas zināšanas, kas īpaši ir nepieciešamas, remigrējot uz Latviju – gan integrējoties sabiedrībā, gan arī meklējot savai profesijai atbilstošu darbu.
Dalībnieki akcentē, ka nodarbību laikā tika radīta tāda atmosfēra, kas veicināja interesi par valodu, kultūru, valsti un cilvēkiem.
Tieši šie bezmaksas latviešu valodas kursi snieguši iespēju sākt lietot latviešu valodu (pamatā ģimenes locekļi, kas remigrējuši kopā ar diasporas pārstāvjiem) – labāk, pareizāk runāt mājās ar vīru/sievu/bērniem, sabiedriskajās vietās, gan arī valsts pārvaldes iestādēs; daži respondenti min, ka jaunās zināšanas palīdzējušas atrast darbu; atzīst, ka ieguvuši stabilas zināšanas pamata gramatikā (3 grupas projektā tādi respondenti, kam 0 līmenis), vārdu krājumu, kas ļoti palīdz sadzirdēt un saprast latviešu valodu.
Daudzi no kursantiem bija repatrianti, un tieši šajos kursos ļoti labi bija iespējams sajust un izjust šo cilvēku ilgas pēc dzimtenes, pēc valodas un Latvijas cilvēkiem.
Kursu dalībnieki cer, ka būs arī turpmāk šādi kursi remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem, kā arī iespēja turpināt mācības tieši mūsu biedrības organizētajos kursos.

Projekts “Latviešu valoda remigrantiem", Nr. 2019.LV/LVRM/05/04
Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.

Sample photo Sample photo Sample photo Sample photo
Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Sākusies VISC pārbaudījumu kārtošana "Latviešu valoda remigrantiem"


Projektā "Latviešu valoda remigrantiem" 29.09.2021. mūsu telpās Palasta ielā 10 VISC pārbaudījumus (A un B līmenis) kārtoja 16 kursu dalībnieki - pamatā remigrējošo Latvijas iedzīvotāju ģimenes locekļi, kas par savām mājām izvēlējušies mūsu mīļo Latviju.
Paldies, Diana Rezina, Inese Janiša, par sagatavošanu VISC un naturalizācijas pārbaudījumiem!

Projekts “Latviešu valoda remigrantiem", Nr. 2019.LV/LVRM/05/04
Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Pēdējā iespēja iesaistīties projektā "Latviešu valoda remigrantiem"!


Bezmaksas latviešu valodas nodarbības pirmdienās/trešdienās/piektdienās plkst. 15.30 un 17.30!
Vieta: Palasta iela 10, Rīga (arī Zoom, pēc nepieciešamības)
Projekta mērķa grupa ir remigrējušie diasporas pārstāvji un viņu ģimenes locekļi – gan pieaugušie, gan bērni un jaunieši, kā arī diasporas pārstāvji un viņu ģimenes locekļi, kas gatavojas remigrēt uz Latviju. Projekta mērķis – nodrošināt latviešu valodas apguves pieejamību mērķa grupas pārstāvjiem – remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem (50 personām), kuri Latvijā atgriežas vai pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā pēc ilgāka ārpus tās robežām nodzīvota laika un kuriem latviešu valoda nav pirmā vai dzimtā valoda, vai kuriem ir nepieciešama tās pilnveidošana, lai veicinātu latviešu valodas vides paplašināšanos un remigrantu un viņu ģimenes locekļu sekmīgāku iekļaušanos sabiedrībā.

Projekts “Latviešu valoda remigrantiem", Nr. 2019.LV/LVRM/05/04
Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Jaunas grupas bezmakas latviešu valodas kursos remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem!:


Bezmaksas latviešu valodas nodarbības remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem 104 akadēmisko stundu apjomā no 23.04.2021: Otrdiena/ceturtdiena plkst. 16.00 - 18.00 (A2 grupa)
Otrdiena/ceturtdiena plkst. 18.00 - 20.00(A1 grupa)
Projektā bezmaksas latviešu valodas kursos var mācīties tie, kas atgriezušies no ārzemēm (nepilsoņi, pilsoņi, viņu ģimenes locekļi).

Vieta: Palasta iela 10, Rīga (arī Zoom, pēc nepieciešamības)Latviešu valodas kursi remigrantiem ir sākušies


Projektā "Latviešu valoda remigrantiem" ir sākušas mācīties pirmās 2 grupas (viena grupa A2, viena -A1) - gan bērni, gan pieaugušie, kopā 18 kursu dalībnieki.
Atmosfēra ir draudzīga un pozitīva. Kursu dalībnieki pamatā ir repatrianti un viņu ģimenes locekļi, kas atgriezušies uz dzīvi Latvijā.

Mācības norit mūsu telpās Rīgā, Visvalža ielā 1.
Latviešu valodas apguve tiek veikta pēc programmas 104 (45 min.) akadēmisko stundu apjomā (1 reize - 2 astron. stundas (60 min.), 2 reizes nedēļā).
Latviešu valodas mācību kursi paredzēti trīs līmeņos – pamata, vidējā, un augstākajā (līdz C1).
Projekts ilgs līdz 2021. gada 30 septembrim.

Aicinām iesaistīties projektā, lai iemācītos latviešu valodu un varētu pilnvērtīgi atgriezties un dzīvot Latvijā!
Projekts “Latviešu valoda remigrantiem", Nr. 2019.LV/LVRM/05/04
Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.
Sample photo Sample photo Sample photo

Projekts "Latviešu valoda remigrantiem"


Sample photo Sample photo

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Aicinām pieteikties jaunam projektam "Latviešu valoda remigrantiem"


Projekta mērķa grupa ir remigrējušie diasporas pārstāvji un viņu ģimenes locekļi – gan pieaugušie, gan bērni un jaunieši, kā arī diasporas pārstāvji un viņu ģimenes locekļi, kas gatavojas remigrēt uz Latviju.
Mācības būs brīvi pieejamas ikvienam mērķa grupas pārstāvim, kas atbilst šiem kritērijiem (kopā - 90 personām).

Latviešu valodas apguve tiks veikta pēc programmas 104 (45 min.) akadēmisko stundu apjomā (1 reize - 2 astron. stundas (60 min.), 2-3 reizes ned.).
Latviešu valodas mācību kursi paredzēti trīs līmeņos – pamata, vidējā, un augstākajā (līdz C1).
Projekts ilgs līdz 2021. gada 30 septembrim.
Bezmaksas latviešu valodas kursi notiks gan 2020., gan arī 2021. gadā.
Mācības sāksim jau 2020. gada 27. janvārī!
Nenokavē!


Remigrantu kursu pieteikšanās anketa:Projekts “Latviešu valoda remigrantiem", Nr. 2019.LV/LVRM/05/04
Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.