Projekts "Latviešu valoda ar prieku - 2"

Projekts "Latviešu valoda ar prieku - 2"

Projektā "Latviešu valoda ar prieku - 2" esam uzsākuši trešo valstu valstspiederīgo diagnosticēšanu (attiecīgā līmeņa noteikšana - diagnosticējošā sākumtesta izpilde) un jauno rudens grupu komplektēšanu.
Ievērojot visas epidemioloģikās prasības, aicinām bezmaksas latviešu valodas kursu pretendentus uz diagnosticējošo testu mūsu telpās Palasta ielā 10, 4. stāvs, 440. kab, tālrunis +371 26172018 (Inese), +371 20509884 (Zinaida).
Jaunās grupas (6-8 grupas) plānots sākt augustā un septembrī (plānotas klātienes grupas; dažas grupas,iespējams, būs paralēli klātienē/ attālināti (platformā Zoom).
Lūdzu, sekojiet līdzi jaunākajai informācijai sociālajos tīklos un mājaslapā, un reģistrējieties bezmaksas latviešu valodas kursiem rudens grupās!

image


Projekts "Latviešu valoda ar prieku - 2"(Granta līg.Nr.PMIF/6/2020/3/05)
Latviešu valodas kursu pieteikšanās anketa:Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

VISC pārbaudījumu kārtošana ir sākusies!


Projektā "Latviešu valoda ar prieku - 2" 2021. gada pirmajā pusgadā Zoom platformā attālināti mācījās sešas A līmeņa grupas.
Divas dienas pēc kārtas (01.06.2021, 02.06.2021.) mūsu telpās 36 mācības pabeigušie kursanti kārtoja VISC pārbaudījumus. Tāpat nākamie VISC eksāmeni paredzēti 11.06.2021., kā arī 02.07.2021.

Veiksmi un izdošanos visiem mūsu brīnišķīgajiem kursu dalībniekiem! Ļoti ceram, ka pēc sekmīgas kursu apmeklēšanas un jaunajām zināšanām iegūstiet profesionālajām vajadzībām un pastāvīgai dzīvei Latvijā nepieciešamo valsts valodas prasmes pārbaudes līmeņa apliecību!

Bezmaksas latviešu valodas kursi tiek nodrošināti projektā “Latviešu valoda ar prieku - 2”, Nr. PMIF/6/2020/3/05.
Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2021.-30.09.2022.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.


image

Inovaciju atbalsta centrs Apskatīt attēlu

Latviešu valodas kursus ir pabeigušas pirmās 6 grupas


Projektā "Latviešu valoda ar prieku - 2" šī gada gada pirmajā pusgadā sešās A līmeņa grupās attālināti (Zoom platformā) mācījās 83 trešo valstu pilsoņi, no kuriem 75 kursu dalībnieki arī kursus veiksmīgi ir pabeiguši.
pabeidza.

Kursu noslēgumā notika dalībnieku anketēšana, kurā projekta dalībnieki ļoti atzinīgi novērtē gan kursu organizāciju (sekmīgs dalījums grupās, operatīva atgriezeniskā saikne, labestība un uzmanība pret ikvienu kursu dalībnieku), gan arī latviešu valodas pasniedzēju darbu - interaktīvo mācību metodiku, augsto profesionalitāti un vienlaikus draudzīgumu un atvērtību.

Tāpat kursu dalībnieki atzīst, ka ļoti patīkami ir tas, ka šādos bezmaksas katram individuālai lietošanai jau kursu sākumā tiek izsniegts mācību līdzekļu komplekts - attiecīgajam līmenim atbilstošā mācību grāmata un darba burtnīca, kā arī nepieciešamie metodiskie materiāli sekmīgai kursu attālinātai norisei. Kā jaunās zināšanas un prasmes, kas iegūtas, mācoties mūsu biedrības organizētajos bezmaksas latviešu valodas kursos, tiek minēta spēja sazināties latviski gan darba vidē, gan arī ikdienas dzīves situācijās.

Liela daļa dalībnieku norāda, ka tagad ir vieglāk palīdzēt bērniem mācībās.
Visi iepriekšminētie faktori un dalībnieku pozitīvais kursu novērtējums pilnīgi noteikti apliecina, ka šāda veida kursi pilnvērtīgai dzīvei Latvijā trešo valstu pilsoņiem ir ļoti, ļoti vajadzīgi.
Bezmaksas latviešu valodas kursi tiek nodrošināti projektā “Latviešu valoda ar prieku - 2”, Nr. PMIF/6/2020/3/05.

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2021.-30.09.2022.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.


image

Inovaciju atbalsta centrs Apskatīt attēlu

Projektā bezmaksas latviešu valodas kursos pirmās sešas grupas mācās attālināti


Projektā "Latviešu valoda ar prieku - 2" bezmaksas latviešu valodas kursos attālināti (Zoom platformā) šobrīd mācās sešas A līmeņa grupas, kopā projektā iesaistīti jau 83 kursu dalībnieki. Mācāmies spraigi un sparīgi - gan lielie, gan mazie, arī pūkainie. Darāmā ir daudz, jo pēc mēneša kursus beidzam un vismaz pusei latviešu valodas kursu dalībnieku paredzēts VISC eksāmens.

Izturību mūsu brīnišķīgajām pasniedzējām Diānai Rezinai un Andai Klaužai un, protams, mūsu vienmēr smaidošajiem un pozitīvajiem kursu dalībniekiem!

Projekts Nr. PMIF/6/2020/3/05, īstenošanas laiks 01.01.2021.,-30.09.2022. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.


image

Inovaciju atbalsta centrs Apskatīt attēlu

Bezmaksas latviešu valodas kursos mācības uzsāk pirmās grupas


Šodien ir brīnišķīga, saulaina diena!
Īstā diena, lai sāktu mācīties latviešu valodu!
Paldies, Latvijas Republikas Kultūras ministrija.

Bezmaksas latviešu valodas kursi tiek nodrošināti projektā “Latviešu valoda ar prieku - 2”.
Projekts Nr. PMIF/6/2020/3/05, īstenošanas laiks 01.01.2021.,-30.09.2022. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.


image

Projekts "Latviešu valoda ar prieku - 2"(Granta līg.Nr.PMIF/6/2020/3/05)
Latviešu valodas kursu pieteikšanās anketa:Sākam jauna projekta “Latviešu valoda ar prieku - 2” īstenošanu!


Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs” ir uzsākusi jauna projekta “Latviešu valoda ar prieku - 2” īstenošanu. Projektā paredzēts iesaistīt 240 personas, trešo valstu pilsoņus*, kas varēs bez maksas mācīties latviešu valodu 120 akadēmisko stundu apjomā, kā arī 50% no viņiem bez maksas varēs kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā (VISC).

Latviešu valodas mācību kursi paredzēti trīs līmeņos – pamata (A), vidējā (B), un augstākajā (C). Katrā līmenī tiks attīstītas visas četras latviešu valodas prasmes – klausīšanās, lasīšana, rakstīšana un runāšana. Mācības būs piemērotas dažādu vecumposmu cilvēkiem, lai ne tikai interaktīvā veidā apgūtu latviešu valodu, bet arī sagatavotu trešo valstu pilsoņus valsts valodas prasmei profesionālajām vajadzībām, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai – iegūtu kādu no valsts valodas prasmes līmeņiem un būtu konkurētspējīgi darba tirgū.
Plānotais mācību laiks pirmajām sešām grupām - 2021. gada 10. februāris

Latviešu valodas kursu norises vieta: Palasta iela 10, Rīga/vai attālināti platformā Zoom. Iespējams organizēt arī citās vietās Latvijā (pēc pieprasījuma).

Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!", PMIF/6/2020/3/05. Projekta īstenošanas laiks 01.01.2021 – 30.09.2022. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%)


*Trešo valstu pilsonis - persona, kura nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis
Tālrunis informācijai (+371)26172018
Preses relīze krievu valodā šeit
Preses relīze angļu valodā šeit


image