Projekts "Latviešu valoda ar prieku - 3"

Projekts "Latviešu valoda ar prieku - 3"

Interesanti, izglītojoši, jautri! Projekts "Latviešu valoda ar prieku - 3"!⁩
Projekts "Latviešu valoda ar prieku - 3", PMIF/13.2/2023/1/11. Projekta īstenošanas laiks 01.08.2023 – 31.07.2026.

Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%)
Sarunu valodas klubiņi Muceniekos dzīvojošajiem patvēruma meklētājiem - citā vidē un atmosfērā


Esam uzsākuši latviešu valodas sarunu klubiņu iesācējiem patvēruma centrā “Mucenieki”!
Projektā “Latviešu valoda ar prieku – 3'” praktiskās valodas lietošanas aktivitātēs - sarunu valodu klubos un latviešu valodas apguvē tiks iesaistīti Muceniekos dzīvojošie trešo valstu pilsoņi - patvēruma meklētāji, kā arī personas, kam piešķirts bēgļa vai alternatīvais statuss.

Tāpat Rīgā, Aspazijas bulvārī 24 (pretī Nacionālajai operai) noris 4 sarunu valodas klubu grupas (24 akad.stundu apjomā):
Katru trešdienu 15.00 (A2 grupa); 18.00 (A1 grupa).
Katru ceturtdienu 15.00 ( A2 grupa); 18.00 (A1 grupa).

Latviešu valodu 120 stundu apjomā mūsu biedrībā šobrīd mācās 4 grupas (3 no grupām žurnālisti, personas, kam piešķirta aizsardzība Latvijā), kas mācības pabeigs 2024. janvāra beigās.
Jaunās grupas plānojam 2024. gada febuārī.

Aicinām iesaistīties mūsu aktivitātēs! Zvaniet, rakstiet, tālr: 26 172 018, info@inovacijucentrs.lv

Projekts "Latviešu valoda ar prieku - 3", PMIF/13.2/2023/1/11. Projekta īstenošanas laiks 01.08.2023 – 31.07.2026. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%)19052023 19052023 19052023Uzsākam praktiskās valodas lietošanas aktivitātes!
Uzsākam praktiskās valodas lietošanas aktivitātes!
Projektā "Latviešu valoda ar prieku - 3" plānojam uzsākt latviešu sarunas valodu klubus (24 akad.stundu apjomā).
Pirmās sarunu valodas klubiņu grupas plānojam sākt 15.11.2023
1. grupa - 15.00 (A2 līmenis);
2. grupa - 18.00 ( 0-А1 līmenis).
Nodarbības notiks katru trešdienu, klātienē, Aspazijas bulvārī 24, Rīgā (pretī Latvijas Nacionālajai operai). Būs pieejama bērnu istaba, tāpēc aicinām nākt kopā ar bērniem.
Zvaniet, rakstiet, tālr: 26 172 018, info@inovacijucentrs.lv

Projekts "Latviešu valoda ar prieku - 3", Nr. PMIF/13.2/2023/1/11. Projekta īstenošanas laiks 01.08.2023 – 31.07.2026. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%)
Esam sākuši mācīties latviešu valodu!
Projektā “Latviešu valoda ar prieku - 3” latviešu valodas kursos mācības uzsāk pirmās 4 grupas (3 grupas A1 līmenis; 1 grupa – A2 līmenis)!

Kopā līdz 2026. gadam projektā paredzēts nodrošināt latviešu valodas kursus 120 stundu apjomā 26 grupām (dažādi līmeņi) mērķa grupai – trešo valstu pilsoņiem, kas uzturas Latvijā līdz 5 gadiem.

Tāpat projektā paredzēti daudzveidīgas praktiskās valodas lietošanas aktivitātes – sarunu valodu klubi 20 grupām, kuru laikā būs pieejama bērnu pieskatīšana un kafijas pauzes.

Projekts "Latviešu valoda ar prieku - 3", Nr. PMIF/13.2/2023/1/11. Projekta īstenošanas laiks 01.08.2023 – 31.07.2026. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%)
Projekts "Latviešu valoda ar prieku - 3" (Līg.Nr.PMIF/13.2/2023/1/11)
Latviešu valodas kursu pieteikšanās anketa:Sākam jauna projekta “Latviešu valoda ar prieku - 3” īstenošanu!


Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs” ir uzsākusi jauna projekta “Latviešu valoda ar prieku - 3” īstenošanu. Projektā paredzēts iesaistīt 300 personas, trešo valstu pilsoņus*, kas varēs bez maksas mācīties latviešu valodu 120 stundu apjomā, kā arī 70% no viņiem bez maksas varēs kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā (VISC).

Latviešu valodas mācību kursi paredzēti trīs līmeņos – pamata (A), vidējā (B), un augstākajā (C). Katrā līmenī tiks attīstītas visas četras latviešu valodas prasmes – klausīšanās, lasīšana, rakstīšana un runāšana. Mācības būs piemērotas dažādu vecumposmu cilvēkiem, lai ne tikai interaktīvā veidā apgūtu latviešu valodu, bet arī sagatavotu trešo valstu pilsoņus valsts valodas prasmei profesionālajām vajadzībām, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai – iegūtu kādu no valsts valodas prasmes līmeņiem un būtu konkurētspējīgi darba tirgū.
Plānotais mācību laiks pirmajām 4 grupām - 2023. gada 11. septembris.

Latviešu valodas kursu norises vieta: Meistaru iela 10/Palasta iela 10, Rīga/vai attālināti platformā Zoom. Iespējams organizēt arī citās vietās Latvijā (pēc pieprasījuma).

Projekts "Latviešu valoda ar prieku - 3", PMIF/13.2/2023/1/11. Projekta īstenošanas laiks 01.08.2023 – 31.07.2026. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%)
*Trešo valstu pilsonis - persona, kura nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis
Tālrunis informācijai (+371)26172018
Preses relīze krievu valodā šeit
Preses relīze angļu valodā šeit