Projekts "Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem"

Projekts "Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem"

Bezmaksas latviešu valodas kursus pabeidza pēdējās 3 grupas - Ukrainas civliedzīvotāji.


Šodien mūsmājās atkal valdīja
PRIEKS, SIRSNĪBA un PATEICĪBA
12. grupa (A1)- Zoom grupa, kas ar savu mīļo skolotāju Vinetu Mežaraupi šodien pirmo reizi tikās klātienē. Viņi bija no dažām Latvijas pilsētām, taču šodien atrada laiku, lai atbrauktu un satiktos.

13. un 14. grupa (A2)- ļoti centīgas, motivētas grupas, kas mācījās klātienē (skolotāja Inese Janiša). Skaudri un smagi likteņstāsti, lielākā daļa kursu dalībnieku ir no okupētajām teritorijām, kurās ir iznīcināts viss. Viņiem šobrīd vienīgās mājas ir Latvija.

Šogad bezmaksas kursus Ukrainas civiliedzīvotājiem esam pabeiguši.
Vēl tikai priekšā valsts valodas prasmes pārbaude 16.12.2022 un 27.12.2022 (kopā 40 personām).
40 kursu dalībnieki valsts valodas prasmi A līmenī kārtoja jau 25.11.2022. Rezultāti ir labāki nekā varējām gaidīt - gandrīz puse kursantu, kas mācījās A1 līmeņa grupās, ieguva A2 līmeni.

Kopā Ukrainas iedzīvotājiem nepilnu 6 mēnešu laikā esam nodrošinājuši 14 bezmaksas latviešu valodas kursu grupas, kurās tika iesaistīti 207 dalībnieki (12 grupas - A1; 2 grupas - A2).

Kursanti, kas mācījās A1 grupās, ļoti gaida turpinājumu un iespēju mācīties tālāk.
Lepojamies ar padarīto, jo izdarīts ir ļoti, ļoti daudz.
Un mēs patiešām mīlam to, ko darām.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr.2022.LV/LVUKR/30.
image
25112022 25112022 25112022 25112022 25112022 25112022

Šodien bezmaksas latviešu valodas kursus Ukrainas civiliedzīvotājiem A1 līmenī pabeidza vēl 3 grupas - 9. grupa Jūrmalā un 10., 11. grupa Rīgā.


Kursu dalībnieku ir priecīgi un pateicīgi gan par iegūtajām zināšanām, gan saņemtajām apliecībām!

Lai visiem kursu beidzējiem izdodas runāt, saprast latviešu valodu, jo valodas zināšanas un lietošana palīdz daudz vieglāk integrēties gan ikdienas situācijās, gan darba tirgū Latvijā.

Kopā Ukrainas iedzīvotājiem nepilnu 6 mēnešu laikā esam nodrošinājuši 14 bezmaksas latviešu valodas kursu grupas, kurās tika iesaistīti 207 dalībnieki (12 grupas - A1; 2 grupas - A2).

Bezmaksas kursi tika organizēti Rīgā, Jūrmalā (Kauguros) un Ķekavā, kā arī 3 grupas mācījās attālināti (Zoom platformā).

Valsts valodas prasmes pārbaudi šogad plānojam nodrošināt vismaz 80 kursu dalībniekiem, Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas šobrīd dzīvo Latvijā.

Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr.2022.LV/LVUKR/30.
image
25112022 25112022 25112022 25112022 25112022 25112022

40 Ukrainas civiliedzīvotāji kārto valsts valodas prasmes pārbaudījumus VISC!


Tik ilgi gaidītā klātienes tikšanās... daudz pozitīvu emociju, daudz paldies vārdu...
Šodien bezmaksas latviešu valodas kursus A1 līmenī pabeidza vēl 2 grupas (7. un 8. grupa), kas līdz šim ar savu brīnišķīgo pasniedzēju Andu Klaužu bija tikušās attālināti - Zoom platformā, jaukos video sveicienos un daudzveidīgā, interaktīvā mācību darbā vairāk nekā 3 mēnešu garumā.

Kopā Ukrainas iedzīvotājiem nepilnu 6 mēnešu laikā esam nodrošinājuši 14 bezmaksas latviešu valodas kursu grupas, kurās tika iesaistīti 207 dalībnieki (12 grupas - A1; 2 grupas - A2). Bezmaksas kursi tika organizēti Rīgā, Jūrmalā (Kauguros) un Ķekavā, kā arī 3 grupas mācījās attālināti (Zoom platformā).
Kopā šonedēļ mācības pabeidz 10 grupas!

Valsts valodas prasmes pārbaudi šogad plānojam nodrošināt vismaz 80 kursu dalībniekiem, Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas šobrīd dzīvo Latvijā.
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr.2022.LV/LVUKR/30.
image
25112022 25112022 25112022 25112022 25112022 25112022

40 Ukrainas civiliedzīvotāji kārto valsts valodas prasmes pārbaudījumus VISC!


Apliecību saņemšana, bērnu smiekli un prieks par padarīto - šodien bezmaksas latviešu valodas kursus Ukrainas civiliedzīvotājiem pabeidza divas grupas Ķekavā (5. un 6. grupa).

Viņi bija ļoti dažādi gan pēc vecuma, gan pēc profesionālās sfēras, taču kopīgais, kas šos cilvēkus vienoja, bija sāpes par dzimteni un kara šausmas, kas pārdzīvotas.

Nenoliedzami - visi mūsu projekta dalībnieki ir lieliski, garā stipri cilvēki, kas mācās latviešu valodu, kārto valsts valodas pārbaudījumus, lai šobrīd varētu veidot savu dzīvi Latvijā.

Mēs vienmēr būsim par tiem, kas ciena mūsu valsti un mācās latviešu valodu.

Paldies Ķekavas novads - jauniešiem par skaistajām telpām!
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr.2022.LV/LVUKR/30.
image
25112022 25112022 25112022 25112022 25112022 25112022

40 Ukrainas civiliedzīvotāji kārto valsts valodas prasmes pārbaudījumus VISC!


Projektā “Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem” pirmajām četrām grupām, kas bezmaksas latviešu valodas kursos (120 stundu apjomā) mācījās no jūlija līdz novembrim, bija iespēja kārtot VVPP, lai iegūtu valsts valodas apliecību profesionālajām un darba vajadzībām.

Kā atzīst paši kursi dalībnieki kursu noslēgumā - šie kursi bija tā brīnišķīgā tikšanās vieta, kur vienmēr tika laipni gaidīti. Pat vairāk - uz dažām stundām, intensīvi un interaktīvi mācoties latviešu valodu, viņi spēja aizmirst visas kara šausmas un negācijas, kas notiek viņu dzimtenē.

Kursu dalībnieki ir ļoti priecīgi un pateicīgi par iespēju bez maksas kursu noslēgumā kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi A līmenī.

Neskatoties uz to, ka pirmās četras grupas ir beigušas mācības, biedrībā Inovāciju atbalsta centrs intensīva latviešu valodas apguve turpinās - projektā vēl līdz decembra vidum mācīsies 10 grupas.

Kopā projektā 14 bezmaksas latviešu valodas kursu grupās ir iesaistīti vairāk nekā 200 dalībnieki (12 grupas - A1; 2 grupas - A2).

Bezmaksas kursi notiek Rīgā, Jūrmalā (Kauguros) un Ķekavā.
VVPP šogad plānojam nodrošināt vismaz 80 kursu dalībniekiem, Ukrainas civiliedzīvotājiem, kas šobrīd dzīvo Latvijā.
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr.2022.LV/LVUKR/30.
image
25112022 25112022 25112022 25112022 25112022 25112022

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Bezmaksas latviešu valodas kursos būs A2 grupas!


Jūs esat no Ukrainas? Dzīvojat, strādājat Latvijā un vēlaties sagatavoties valsts valodas prasmes pārbaudei A2 līmenī?
Vecums - no 17 gadiem.
Plānotais laiks:
Pirmdiena/trešdiena/piektdiena, plkst. 9.00; A2; Palasta iela 10 Rīga (Vecrīga).
Pirmdiena/trešdiena/piektdiena, plkst. 12.30; A2; Palasta iela 10, Rīga (Vecrīga).
Katram kursu dalībniekam bezmaksas mācību komplekts. Plānotais mācību laiks līdz 2022. gada 15. decembrim.
Ja vēlaties mācīties, sūtiet Whatsapp ziņu/SMS uz tālruni (+371 26 172 018: Vārds, uzvārds, grupa (A2)
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr.2022.LV/LVUKR/30.

image

Bezmaksas latviešu valodas kursi Ukrainas civiliedzīvotājiem! 120 stundas!


Pēdējās grupas A1; A2

Pirmdiena/trešdiena/piektdiena, plkst. 13.30/14.00 (0-A1; 10. grupa); Visvalža iela 1 (centrs), Rīga; no 07.10.2022.
Pirmdiena/trešdiena/piektdiena, plkst. 17.30
(0-A1; 11. grupa); Visvalža iela 1 (centrs), Rīga; no 07.10.2022.

Otrdiena/ceturtdiena/ sestdiena, plkst. 17.30 (0-А1; 12. grupa ); Zoom (no 08.10.2022).
Pirmdiena/trešdiena/piektdiena, plkst. 9.00
(A2; 13. grupa); Palasta iela 10 Rīga (Vecrīga), no 10.10.2022.

Pirmdiena/trešdiena/piektdiena, plkst. 12.30
(A2; 14. grupa); Palasta iela 10, Rīga (Vecrīga), no 10.10.2022.

Katram kursu dalībniekam bezmaksas mācību komplekts (mācību grāmata un darba burtnīca). Kopā plānojam 14 grupas (līdz 2022. gada 15. decembrim).
Ja vēlaties mācīties, sūtiet Whatsapp ziņu/SMS uz tālruni (+371) 26172018: Vārds, uzvārds, grupa
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr.2022.LV/LVUKR/30.

image
Sample photo Sample photo Sample photo
Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Bezmaksas latviešu valodas kursi Ukrainas civiliedzīvotājiem.


Sadarbībā ar #jickekava viņu skaistajās, plašajās telpās esam uzsākuši bezmaksas latviešu valodas kursus Ukrainas civiliedzīvotājiem. Kursi ilgs līdz 2022. gada decembra vidum.
Dienas un vakara grupas, A1.
Vieta: JIC Ķekava, Skolas iela 2b.
Vairāk info: https://www.inovacijucentrs.lv/, tālr. +371 26 172 018
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr. 2022LV/LVUKR/30.

image

Komplektējam jaunas rudens grupas Ukrainas iedzīvotājiem.
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr. 2022.LV/LVUKR/30.
image

Bezmaksas latviešu valodas kursi Ukrainas civiliedzīvotājiem (bēgļiem) Ķekavā un attālināti! 120 stundas!


Jaunas grupas no 07.09.2022
→ Pirmdiena/trešdiena plkst. 15.00 (0-A1; Ķekava; 5. grupa);
→ Pirmdiena/trešdiena plkst. 18.00 (0-A1; Ķekava; 6. grupa);
Vieta: JIC Ķekava, Skolas iela 2b.
Grupas attālināti (Zoom) no 08.09.2022
→ Otrdiena/ceturtdiena plkst. 9.00/9.30 (0-А1; Zoom; 7. grupa )
→ Otrdiena/ceturtdiena plkst. 13.00/13.30 (0-А1; Zoom; 8. grupa )
Katram kursu dalībniekam bezmaksas mācību komplekts (mācību grāmata un darba burtnīca). Kopā plānojam 10 grupas (līdz 2022. gada 15. decembrim).
Ja vēlaties mācīties, sūtiet Whatsapp ziņu/SMS uz tālruni (+371) 26172018: Vārds, uzvārds, grupa
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr. 2022.LV/LVUKR/30.

image


Bezmaksas latviešu valodas kursi Ukrainas civiliedzīvotājiem (bēgļiem)! 120 stundas!


Jaunas grupas no 28.07.2022
Otrdiena/ceturtdiena plkst. 15.00 (0-A1; 3. grupa);
Otrdiena/ceturtdiena plkst. 18.00 (0-A1; 4. grupa, tikai medicīnas darbinieki (farmaceiti), brīvas 2 vietas).
Vieta: Palasta iela 10 (Vecrīga, blakus bēgļu centram Kaļķu ielā; bezmaksas stāvvieta)!
(+371) 26172018, Inese.
Katram kursu dalībniekam bezmaksas mācību komplekts (mācību grāmata un darba burtnīca), ūdens/tēja/ kafija. Kopā plānojam 10 grupas (līdz 2022. gada 15. decembrim).
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr. 2022.LV/LVUKR/30.

image

Sample photo Sample photo Sample photo

Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem (Обучение латишкому языку для украинских гражданских лицa)


Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr. 2022.LV/LVUKR/30.

image