Latviešu valodas mācības Ukrainas civiliedzīvotājiem (Обучение латишкому языку для украинских гражданских лицa)