Naturalizācija Latvijā, projekts "Dzīvojam Latvijā - zinām un cienām latviešu valodu!"

“Dzīvojam Latvijā - zinām un cienām latviešu valodu!”


Biedrība "Inovāciju atbalsta centrs" 2023. gadā turpina turpina īstenot projektu “Dzīvojam Latvijā - zinām un cienām latviešu valodu!”, kura laikā plānots NVO darbības atbalsts – cilvēkresursu un institucionālās kapacitātes stiprināšana; NVO interešu aizstāvība – iesaiste iniciatīvās, darba grupās; informatīvā kampaņa, kuras laikā tiek realizēti gan latviešu sarunvalodas klubi, gan konsultācijas par Latvijas pilsonības iegūšanas iespējām. Kopā projektā paredzētas 10 valodas klubu grupas. Bezmaksas konsultācijas paredzētas 200 personām, kas vēlas iegūt 🇱🇻 pilsonību, kā arī pagaidu aizsardzības un uzturēšanās jautājumos Ukrainas civiliedzīvotājiem un citiem iebraucējiem.
Aicinām sadarboties un iesaistīties mūsu aktivitātēs, rakstot pieteikumu uz 📧info@inovacijucentrs.lv vai sūtot ziņu uz 📞 26 172 018

Dzīvojam Latvijā Dzīvojam Latvijā Dzīvojam Latvijā
image

Aktualitātes valodas klubiņos


Šodien valodas klubiņos iestudējums “Sarkangalvīte” jaunā, modernā aranžējumā! Paldies visiem aktīvajiem valodas klubiņu dalībniekiem par aktīvo iesaisti un lieliskajai režisorei, klubiņu vadītājai Diānai Rezinai! Aicinām iesaistīties mūsu aktivitātēs, rakstot pieteikumu uz 📧info@inovacijucentrs.lv vai sūtot ziņu uz 📞 26 172 018
Biedrība "Inovāciju atbalsta centrs" no 01.02.2023. - 30.04.2023. īsteno projektu "Dzīvojam Latvijā - zinām un cienām latviešu valodu!", kurā izdarīsim daudzas labas un vajadzīgas lietas pilsoniskajai līdzdalībai un demokrātijas stiprināšanai Latvijā:
Kopā varam darīt labas lietas!
Mēs ticam, ka mums izdosies!
Projekts "Dzīvojam Latvijā - zinām un cienām latviešu valodu!", Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/077/36 Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

image

Interaktīvi! Radoši! Interesanti!


Biedrība Inovāciju atbalsta centrs turpina īstenot informatīvo kampaņu “Dzīvojam Latvijā - zinām un cienām latviešu valodu!”, kuras galvenās aktivitātes ir:
📌 latviešu sarunvalodas klubi;
📌 konsultācijas par Latvijas pilsonības iegūšanas iespējām (iespējamas izbraukuma konsultācijas uz dažādiem reģioniem);
Šobrīd valodas klubus apmeklē pirmās 2 grupas, kopā projektā līdz 30.09.2024. paredzētas 10 valodas klubu grupas.
Bezmaksas konsultācijas paredzētas 200 personām, kas vēlas iegūt Latvijas pilsonību.
Izveidojot un realizējot projektā nepieciešamo atbalsta mehānismu – informatīvo kampaņu, tajā tiks realizētas pilsoniskās izglītības aktivitātes, kas veicina piederību Latvijai un latviešu valodai.
Aicinām iesaistīties mūsu aktivitātēs, rakstot pieteikumu uz 📧info@inovacijucentrs.lv
vai sūtot ziņu uz 📞 26 172 018
Projekts Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/077/36.
Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

19052023 19052023 19052023
image

Informatīvā kampaņa "Dzīvojam Latvijā - zinām un cienām latviešu valodu!"


Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs” ir uzsākusi informatīvo kampaņu “Latvija mūs vieno!”, kuras laikā tiks sniegtas bezmaksas konsultācijas par naturalizācijas jautājumiem, konsultācijas iebraucējiem (īpaši Ukrainas civiliedzīvotājiem), kā arī plānojam organizēt latviešu sarunvalodas klubus (48 akad.stundas). Nāc un piedalies! 19052023

Tuvākie latviešu valodas klubi:
no 14.04.2023., dienas grupa (15.00);
no 14.04.2023., vakara grupa (18.00);;
Rīga, Palasta iela 10 (4. stāvs)
Pieteikšanās anketa latviešu valodas klubiem:Projektu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.
Projekts Nr. 2023.LV/NVOF/MAC/077/36.

image

Kā kļūt par Latvijas pilsoni?


Kas nepieciešams, lai kļūtu par Latvijas pilsoni? Kādi dokumenti jāiesniedz, kas jāzina, lai nokārtotu naturalizācijas prasmes pārbaudes? Es to nespēšu izdarīt, man bail no eksāmena. Ar šiem un līdzīgiem jautājumiem mēs saskaramies ik dienu.

Tieši tāpēc mēs strādājam ar JUMS, runājam JUMS saprotamā valodā, palīdzam, motivējam. Tieši tāpēc ir izveidota šī sadaļa - NATURALIZĀCIJA LATVIJĀ.

Kā viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem ir izveidot vienkāršu, saprotamu sadaļu, kurā ir aktuālākā informācija, naturaliācijas testi (latviešu valodas prasmes daļa), kā arī digitāli veidoti testi (vēstures un kultūras jautājumi).Bezmaksas informācijas dienas Rīgas iedzīvotājiem sadarbībā ar PMLP 4. nodaļu organizējam arī mēs - biedrība "Inovāciju atbalsta centrs." Lūgums pieteikties pa tālruni: 26172018, Inese.

Tātad - gribu būt LATVIJAS PILSONIS!

1. Jāsavāc nepieciešamie dokumenti un PMLP jāiesniedz naturalizācijas iesniegums (neaizmirstam personu apliecinošu dokumentu) Dokumenti, kas nepieciešami: par personas vai tās apgādnieka legālu iztikas avotu; par valsts nodevas nomaksu vai dokuments, kas apliecina personas atbrīvošanu no valsts nodevas nomaksas; 1 fotogrāfija (3x4 cm); apliecinājums par personas pastāvīgo dzīvesvietu pēdējos 5 gadus Latvijā, t.sk. vienu vai vairākus šādus dokumentus: izziņu no darba devēja par nodarbinātību; dokumentu par pabalsta saņemšanu; izziņu no mācību iestādes; pašvaldības amatpersonas apliecinājumu par to, ka persona dzīvo attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā; dokumentus, kas pierāda, ka persona noteiktajā laika posmā veikusi saimnieciskas vai finansiālas darbības Latvijas teritorijā.

2. Jānokārto latviešu valodas prasmes pārbaude, LR Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanu pārbaude (vai arī jāiesniedz dokuments, kas apliecina tiesības uz atbrīvojumu no kādas no pārbaudēm).
Uzdevumi, kas nepieciešami pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaužu nokārtošanai:


→ Latviešu valodas daļa (uzdevumu paraugi),

Iedrošināšanas tests

Klausīšanās testa instrukcija

Klausīšanās testa uzdevums

Klausīšanās testa abildes

Lasīšanas uzdevumi

Rakstīšanas uzdevums (anketa)

Rakstīšanas uzdevums (vēstule)

Dažādu vēstuļu paraugi

Kompleksi testi (lasīšana un rakstīšana), tests Nr. 1

Kompleksi testi (lasīšana un rakstīšana), tests Nr. 2

Runas pārbaudes uzdevums (intervija) un runas pārbaudes uzdevums (situatīva saruna)

Runas pārbaudes uzdevums (attēls)

Dažādi attēli runāšanai (2023. gads)


→ Latvijas vēstures, kultūras un Latvijas Republikas Satversmes testu paraugi.

Vēstures, kultūras jautājumi un atbildes (2023.g.)

Latvijas valsts himna

Tests Nr. 1_2023

Tests Nr. 2_2023

Tests Nr. 3_2023

Tests Nr. 4_2023

Tests Nr. 5_2023

Tests Nr. 6_2023

Latvijas vēstures un Satversmes zināšanu pārbaude ( LV, ENG, RUS )

Vēstures, kultūras un Satversmes pārbaudes testi
imageMājas lapas sadaļa tiek papildināta ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta "Dzīvojam Latvijā - zinām un cienām latviešu valodu!" ietvaros (2023.LV/NVOF/MAC/077/36).
Par sadaļas NATURALIZĀCIJA LATVIJĀ saturu atbild biedrība "Inovāciju atbalsta centrs".