Projekts “Mēs – Latvijā 2”

Integrācijas kursi 2020. gadā ir beigušies!


Projektā "Mēs - Latvijā 2" 2020. gadā integrācijas kursus nodrošinājām 216 trešo valstu pilsoņiem, kas likumīgi uzturas Latvijā. Integrācijas kursos 24 akadēmisko stundu apjomā tika apgūtas tēmas, kas ir interesantas un svarīgas dzīvei Latvijā (valsts pārvalde un tiesiskums, Latvijas vēsture, kultūra un tradīcijas; skaistākās vietas Latvijā; izglītības, sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi;latviešu valoda darbā un ikdienā; uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas (praktiskie piemēri nodokļu aprēķināšanā, biznesa plāna gatavošana, biznesa inkubatori, sociālā uzņēmējdarbība.

Kursu noslēgumā dalībnieki tika anketēti. Kopumā kursu dalībnieki ir apmierināti gan ar kursu norisi, otganizāciju, gan arī ar pasniedzēju darbu.
Kā vēlmes tiek izteiktas būt iespējai vairāk sadzirdētiem no valsts pārvaldes puses; mazāk birokrātijas un papīru kārtošanas; vairāk cilvēciskas sapratnes un empātijas.

Kā uzskata projekta dalībnieki, dzīvojot Latvijā, ir vairāk nepieciešams praktiskais atbalsts un līdzdarbošanās iespējas (iesaiste nevalstisko organizāciju darbā, iespēja strādāt pēc kvalifikācijas). Ļoti daudz jautājumu un neskaidrības projekta dalībniekiem bija ar valstī notiekošo (epidemioloģiksā situācija, kontu atvēršana, uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas utt.), ko arī praktiski risinājām. Viennozīmīgi - šis gads visiem ir bijis grūts un sociāli atbildīgs, taču projektā izdarīts ir daudz, ko novērtē gan paši dalībnieki, gan projekta īstenotāji.

Projekts Mēs – Latvijā 2”, granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03
Projekta īstenošanas laiks 09.03.2020. – 31.12.2020
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%)


imagePaveiktais projektā “Mēs – Latvijā 2”


Biedrība "Inovāciju atbalsta centrs" 2020. gada 31. decembrī pabeidza projekta “Mēs – Latvijā 2” realizēšanu.
Projektā tika nodrošināti daudzveidīgi pasākumi - bezmaksasintegrācijas kursi (pasāk. Nr.2), latviešu valodas kursi (pasāk. Nr3), valodas klubi (pasāk. Nr.3), kā arī integrācijas pasākumi (pasāk.Nr.5) Latvijas iepazīšanai un izzināšanai, dažādi sadraudzības pasākumi kopējai sadarbībai un kopradei.
Kā atzīst gan kursu organizētāji, kā arī paši projekta dalībnieki, šis gads ir bijis ļoti grūts, taču vienlaikus arī interesants un aizraujošs - ir bijuši jauni izaicinājumi, jaunas iespējas satikt daudzu dažādu tautību cilvēkus, dalīties pieredzē.

Kopā apmeklējām Kurzemes skaistākās vietas (pasākums "Kurzemes dabas valdzinājums""), piedalījāmies sarunu festivālā "Lampa" (Cēsīs un Rīgā); Tērvetes daba parkā projektā iesaistītajām trešo valstu pilsoņu ģimenēm notika sporta spēles, kā arī projekta dalībniekiem bija iespēja iepazīt laikmetīgo kultūru un mākslu - apmeklēt Latvijas Nacionālo muzeju (pasāk. "Māksla"); par Latvijas sūro vēsturisko pieredzi vairāk uzzināt, apmeklējot Kara muzeju un Stūra māju (pasāk. "Vēsture").

Visos projekta pasākumos tika veidota atgriezeniskā saite - mērķa grupas anketēšana un atsauksmes par pasākumiem. Projekta dalībnieki uzsver - lai pilnvērtīgi dzīvotu un strādātu Latvijā, ir nepieciešamas gan latviešu valodas zināšanas, gan arī iespēja satikt līdzīgi domājošos, dalīties pieredzē, organizēt kopīgus pasākumus. Integrācijai jābūt vieglai, interesantai, patīkamai, tad ir atdeve no visām pusēm, kā arī ir iespēja nodrošināt labus projekta rezultātus.

Projekts Mēs – Latvijā 2”, granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03
Projekta īstenošanas laiks 09.03.2020. – 31.12.2020
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%)

image

Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs”
www.inovacijucentrs.lv, tālr. +371 26172018


Aicinām piedalīties pēdējos valodas klubiņos (praktiska sarunvalodas prasmju attīstīšana)


Klubos aicinām piedalīties iebraucējus (trešo valstu pilsoņus), gan arī vietējās sabiedrības pārstāvjus (viņu ģimenes locekļus) un draugus! Gaidām arī bērnus (būs bērnu aukle), bezmaksas uzkodas un kafija/tēja!
Pieteikšanās pa tālr. (+371) 26172018
Norises vieta: Palasta iela 10 (nr.4/04), Rīga.
Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03), pasākums Nr.4.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

image

Inovaciju atbalsta centrs

Aicinām piedalīties bezmaksas integrācijas kursos!


Jaunas grupas no 27.10.2020!
Grupa plkst. 9.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena);
Grupa plkst. 12.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena);
Grupa plkst. 15.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena);
Grupa plkst. 18.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena);
Kopā 24 akad.stundas
Kursos aicinām piedalīties iebraucējus (trešo valstu pilsoņus), gan arī vietējās sabiedrības pārstāvjus (viņu ģimenes locekļus) un draugus! Gaidām arī bērnus (būs bērnu aukle), bezmaksas uzkodas un kafija/tēja!
Pieteikšanās pa tālr. (+371) 26172018, sūtot SMS (vārds, uzvārds, grupa)
Norises vieta: Palasta iela 10 (4. stāvs)


Integrācijas kursu pieteikšanās anketa:Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03).
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Bezmaksas integrācijas kursos jaunas grupas!


Aicinām piedalīties bezmaksas integrācijas kursos!
Grupa plkst. 9.30 (4 akad.st., pirmdiena/trešdiena, no 21.09.2020);
Grupa plkst. 12.30 (4 akad.st., pirmdiena/trešdiena, no 21.09.2020);
Grupa plkst. 9.00 (4 akad.st., pirmdiena/trešdiena, no 30.09.2020);
Grupa plkst. 12.00 (4 akad.st., pirmdiena/trešdiena, no 30.09.2020);
Grupa plkst. 15.00 (4 akad.st., pirmdiena/trešdiena, no 30.09.2020);
Grupa plkst. 18.00 (4 akad.st., pirmdiena/trešdiena, no 30.09.2020);
Grupa plkst. 9.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena, no 29.09.2020);
Grupa plkst. 12.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena, no 29.09.2020);
Grupa plkst. 15.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena, no 29.09.2020);
Grupa plkst. 18.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena, no 29.09.2020):
Kopā 24 akad.stundas
SVARĪGI!
Kursos aicinām piedalīties iebraucējus (trešo valstu pilsoņus), gan arī vietējās sabiedrības pārstāvjus (viņu ģimenes locekļus) un draugus!
Gaidām arī bērnus (būs bērnu aukle), bezmaksas uzkodas un kafija/tēja!
Pieteikšanās anketa biedrības mājas lapā https://www.inovacijucentrs.lv/ vai pa tālr. (+371) 23209909
Norises vieta: Visvalža iela 1 (ieeja no fasādes puses) / Aspazijas bulvāris 32.
Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03).
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).
Preses relīze šeit


Приглашаем на бесплатные курсы интеграции!
Группа в 9.30 (4 ак. часа., понедельник/среда, с 21.09.2020);
Группа в 12.30 (4 ак. часа., понедельник/среда, с 21.09.2020);
Группа в 9.00 (4 ак. часа., понедельник/среда, с 30.09.2020);
Группа в 12.00 (4 ак. часа., понедельник/среда, с 30.09.2020);
Группа в 15.00 (4 ак. часа., понедельник/среда, с 30.09.2020);
Группа в 18.00 (4 ак. часа., понедельник/среда, с 30.09.2020);
Группа в 9.00 (4 ак. часа., вторник/четверг, с 29.09.2020);
Группа в 12.00 (4 ак. часа., вторник/четверг, с 29.09.2020);
Группа в 15.00 (4 ак. часа., вторник/четверг, с 29.09.2020);
Группа в 18.00 (4 ак. часа., вторник/четверг, с 29.09.2020):
Полный курс состоит из 24 ак. часов.
ВАЖНО!
Мы приглашаем иммигрантов (граждан третьих стран), а также представителей местных сообществ (их членов семьи) и друзей для участия в клубах.
Мы также ждём ваших детей (есть няня), бесплатные закуски и кофе/чай!
Форма для регистрации на сайте
https://www.inovacijucentrs.lv/ или по телефону (+371) 23209909
Место проведения: Висвальжа 1 (вход с улицы) / Бульвар Аспазияс, 32.
Проект “Мы - в Латвии 2” (договор о гранте No. PMIF / 8/2019/3/03).
Проект финансируется с помощью Фонда убежища, миграции и интеграции (75%) и Латвийского государственного бюджета (25%).
Пресс-релиз здесь
We invite you to participate in free Latvian integration courses!
Group at 9.30 (4 acad.h., Monday/Wednesday, from 21.09.2020);
Group at 12.30 (4 acad.h., Monday/Wednesday, from 21.09.2020);
Group at 9.00 (4 acad.h., Monday/Wednesday, from 30.09.2020);
Group at 12.00 (4 acad.h., Monday/Wednesday, from 30.09.2020);
Group at 15.00 (4 acad.h., Monday/Wednesday, from 30.09.2020);
Group at 18.00 (4 acad.h., Monday/Wednesday, from 30.09.2020);
Group at 9.00 (4 acad.h., Tuesday/Thursday, from 29.09.2020);
Group at 12.00 (4 acad.h., Tuesday/Thursday, from 29.09.2020);
Group at 15.00 (4 acad.h., Tuesday/Thursday, from 29.09.2020);
Group at 18.00 (4 acad.h., Tuesday/Thursday, from 29.09.2020):
Total course consist of 24 academic hours.
IMPORTANT!
We invite immigrants (Third world countries) as well as representatives of the local community (their family members) and friends to participate in the clubs!
We are also waiting for your children (there will be a babysitter), free snacks and coffee/ tea!
Application form on the association's website https://www.inovacijucentrs.lv/ , tel. (+371) 23209909
Place: Visvalža Street 1 (entrance from the front side) / Aspazijas bulvāris 32.
Project “We - in Latvia 2” (Grant Agreement No. PMIF / 8/2019/3/03).
Project receives financial assistance from The Asylum, Migration and Integration Fund (75%) and Latvian state budget (25%).
Press release here

image

Integrācijas kursu pieteikšanās anketa:


Inovaciju atbalsta centrs Atvērt foto galeriju

Integrācijas pasākums “Lampa” (sarunu festivāla norises ietvaros) 04.09.2020-05.09.2020.


Diskusija: “Integrācija Latvijā – visiem viena vai katram sava?” 4. septembrī 16.00 – 17.00, studijā Rīgā Splendid Palace

Brauciens uz Cēsīm integrācijas pasākumā “Lampa” (sarunu festivāla norises ietvaros) starpkultūru dialoga, koprades un saliedētas sabiedrības attīstībai 2020. gada 5. septembris 10.00 – 20.00, Rīga – Cēsis - Rīga.
Pasākuma programma šeit

Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03), pasākums Nr.5. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Inovaciju atbalsta centrs

Diskusija "Integrācija Latvijā — visiem viena vai katram sava?"


Kad? 2020. gada 4. septembrī plkst. 16.00, studijā Rīgā Splendid Palace
Kāpēc cilvēki izvēlas Latviju kā savu jauno dzīves vietu?
Kāds var būt viņu ieguldījums Latvijas demokrātijas un suverenitātes stiprināšanā?
Ko Latvijas valsts var darīt, lai viņu integrācijas process notiktu vieglāk un ātrāk?
Kopīgais un atšķirīgais, integrējoties Latvijas sabiedrībā kā repatriantam, investējot nekustamajā īpašumā, laulājoties ar pilsoni, saņemot uzturēšanās atļauju darbam vai mācībām.
Vada:
Eduards Liniņš, žurnālists
Piedalās:
Maira Roze,
Pilsonības un migrācijas pietu pārvaldes priekšnieka vietniece
Zaiga Pūce,
Sabiedrības integrācijas fonda Sekretariāta direktore
Jeļena Šaicāne,
Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore
Inese Janiša,
biedrības "Inovāciju atbalsta centrs" valdes priekšsēdētāja
Gunta Vīksne
biedrības "Patvērums "Drošā māja"" valdes priekšsēdētāja
Aleksandr Bondarev,
pīpju meistars, dzīvo Latvijā no 2017.gada
Evgeniya Shermeneva,
teātra producente, kritiķe un žurnāliste, dzīvo Latvijā no 2016.gada
Zinaida Circene,
juriste, civiltiesību speciāliste, dzīvo Latvijā no 2020. gada februāra
Oleksandr Bukhalenko,
elektriķis, strādā celtniecībā, dzīvo Latvijā no 2018. gada
Dilshoda Akhmedova,
uzņēmējdarbības vadības maģistrante augstskolā RISEBA
Pasākuma rezultātā plānots sagatavot konkrētus piedāvājumus ar mērķi uzlabot topošā Imigrācijas likuma kvalitāti. Diskusija notiks publikas klātbūtnē un ar tās iesaisti, dodot iespēju uzdot jautājumus diskusijas dalībniekiem (pasākuma noslēgumā paredzēta arī interaktīva vēlmju sienas veidošana).

Integrācijas pasākums “Lampa” (sarunu festivāla norises ietvaros) starpkultūru dialoga, koprades un saliedētas sabiedrības attīstībai tiek īstenots projektā “Mēs – Latvijā 2”, PMIF/8/2019/3/03. Projekta īstenošanas laiks 09.03.2020.–31.12.2020.

Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%). Par publikācijas saturu atbild biedrība “Inovāciju atbalsta centrs”.

image

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt foto galeriju

Izglītojošs pasākums starpkultūru dialoga, koprades un saliedētas sabiedrības attīstībai "Ģimeņu sporta spēles Zemgalē" (pasākums Nr.5)


Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03), pasākums Nr.5.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Bezmaksas integrācijas kursi!


Nesen dzīvojat Latvijā un gribat uzzināt vairāk par šo skaisto valsti?
Aicinām piedalīties bezmaksas integrācijas kursos jau no 20.08.2020!
Grupa plkst. 12.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena);
Grupa plkst. 15.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena);
Kopā 24 akad.stundas
SVARĪGI!
Kursos aicinām piedalīties iebraucējus (trešo valstu pilsoņus), gan arī vietējās sabiedrības pārstāvjus (viņu ģimenes locekļus) un draugus!
Gaidām arī bērnus (būs bērnu aukle), bezmaksas uzkodas un kafija/tēja!
Pieteikšanās anketa biedrības mājas lapā https://www.inovacijucentrs.lv/ vai pa tālr. (+371) 23209909
Norises vieta: Visvalža iela 1 (ieeja no fasādes puses).
Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03).
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Preses relīze šeit


Недавно живете в Латвии и хотите узнать больше об этой чудесной стране?
Приглашаем на бесплатные курсы интеграции с 20.08.2020!
Группа в 12.00 (4 ак. часа, вторник/четверг)
Группа в 15.00 (4 ак. часа, вторник/четверг)
Полный курс состоит из 24 ак. часов.
ВАЖНО!
Мы приглашаем иммигрантов (граждан третьих стран), а также представителей местных сообществ (их членов семьи) и друзей для участия в клубах.
Мы также ждём ваших детей (есть няня), бесплатные закуски и кофе/чай!
Форма для регистрации на сайте
https://www.inovacijucentrs.lv/ или по телефону (+371) 23209909
Место проведения: Висвальжа 1 (вход с улицы).
Проект “Мы - в Латвии 2” (договор о гранте No. PMIF / 8/2019/3/03).
Проект профинансирован совместно с Евросоюзом.
Пресс-релиз здесь
Have been living for a while in Latvia and want to know more about this beautiful country? We invite you to participate in free Latvian integration courses ALREADY from 20.08.2020!
Groups at 12.00 (4 ac. hours, Tuesday/Thursday)
Groups at 15.00 (4 ac. hours, Tuesday/Thursday)
Total course consist of 24 academic hours.
IMPORTANT!
We invite immigrants (Third world countries) as well as representatives of the local community (their family members) and friends to participate in the clubs!
We are also waiting for your children (there will be a babysitter), free snacks and coffee/ tea!
Application form on the association's website https://www.inovacijucentrs.lv/ , tel. (+371) 23209909
Place: Visvalža Street 1 (entrance from the front side).
Project “We - in Latvia 2” (Grant Agreement No. PMIF / 8/2019/3/03).
The project is co-financed by the European Union.
Press release here

image

Integrācijas kursu pieteikšanās anketa:


Inovaciju atbalsta centrs Atvērt foto galeriju

Izglītojošs pasākums starpkultūru dialoga, koprades un saliedētas sabiedrības attīstībai "Kurzemes dabas valdzinājums" (pasākums Nr.5)


Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03), pasākums Nr.5.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Tiem, kas vēlas uzlabot savas latviešu sarunvalodas prasmes!


Aicinām piedalīties bezmaksas latviešu valodas klubos!
Jau no 31.07.2020 (piektdienās)!
Grupa plkst. 11.00 (3 akad.st.), no 31.07.2020. (grupa pilna);
Grupa plkst. 13.30 (3 akad.st.), no 07.08.2020. (ir brīvas vietas);
Grupa plkst. 16.00 (3 akad.st.), no 07.08.2020. (ir brīvas vietas).
Svarīgi!
Klubos aicinām piedalīties iebraucējus (trešo valstu pilsoņus), gan arī vietējās sabiedrības pārstāvjus (viņu ģimenes locekļus) un draugus!
Gaidām arī bērnus (būs bērnu aukle), bezmaksas uzkodas un kafija/tēja!
Norises vieta: Visvalža iela 1 (ieeja no fasādes puses).
Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03), pasākums Nr.4.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Pieteikšanās anketa latviešu sarunvalodas klubiem:Inovaciju atbalsta centrs Atvērt foto galeriju

Starpkultūru pasākums “Mana zeme, mana kultūra, cita zeme, cita kultūra”


Līgo saulgriežu priekšvakarā (19.06.2020.) mums bija brīnišķīgs pasākums - “Mana zeme, mana kultūra, cita zeme, cita kultūra”.
Sirsnīgajā pasākumā piedalījās ģimenes ar bērniem, pārsvarā projekta “Mēs - Latvijā 2” dalībnieki un viņu ģimenes locekļi. Kopā apguvām galda etiķetes pamatus, iepazināmies ar citu tautu kultūras un ēšanas tradīcijām, pinām labo novēlējumu pīni, kā arī guvām daudz, daudz pozitīvu emociju!

Starpkultūru pasākums tika īstenots projektā “Mēs - Latvijā 2”, Nr. PMIF/8/2019/3/03.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Sākam bezmaksas latviešu valodas kursus projektā
"Mēs - Latvijā 2"


Bezmaksas LATVIEŠU VALODAS KURSOS jaunas grupas!
Grupa B1 9.30 (4 akad.st.) Pirmdiena/trešdiena (no 01.06.2020.)
Grupa A2 12.30 (4 akad.st.) Pirmdiena/trešdiena (no 01.06.2020.)
Grupa A2 18.00 (4 akad.st.) Otrdiena/ceturtdiena (no 28.05.2020. sākumā tiešsaistē, pēc tam klātienē, vjetnamiešu grupa, brīvu vietu nav)!
Būs vēl arī citas jaunas grupas (bezmaksas integrācijas kursi, valodas klubi, latviešu valodas kursi)!

JA VĒLATIES MĀCĪTIES,
SŪTIET SMS uz tālruni (+371) 26172018:
Vārds, uzvārds
Laiks, grupa
Vieta: Visvalža iela 1, Rīga

Projekts "Mēs - Latvijā 2", Nr.PMIF/8/2019/3/03
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

На бесплатных КУРСАХ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА новые группы!
Группа B1 9.30 (4 акад.часa) Понедельник/среда (c 01.06.2020.)
Группа A2 12.30 (4 акад.часa) Понедельник/среда (c 01.06.2020.)
Группа A2 18.00 (4 акад.часa) Вторник/четверг (c 28.05.2020., сначала удалённо, потом в помещениях- группа вьетнамцев, свободных мест нет)!
Будут и другие новые группы (бесплатные курсы интеграции, языковые клубы, курсы латышского языка)!

ЕСЛИ ХОТИТЕ УЧИТЬСЯ,
ПОСЫЛАЙТЕ SMS на телефон (+371) 26172018:
Имя, фамилия
Время, группа
Место: улица Visvalža 1, Рига

We are starting new groups of FREE LATVIAN LANGUAGE course !
Group B1 9.30 (4 acad.hrs.) Monday/Wednesday, will start on 01.06.2020.
Group A2 12.30 (4 acad.hrs.) Monday/Wednesday, will start on 01.06.2020.
Group A2 18.00 (4 acad.hrs.) Tuesday/Thursday, will start on 28.05.2020, online. From 01.06. it will work in person. All palaces have been booked already.

Other new groups will follow soon (in free integration courses, in language clubs, in Latvian language course)!

IF YOU ARE READY TO JOIN,
SEND SMS to the phone (+371) 26172018:
Name/Family name
Time, group
Expected address: Visvalza Street 1, Riga

image

Pieteikšanās anketa latviešu valodas kursiem:Aicinām piedalīties bezmaksas latviešu valodas klubos!


Klubos aicinām piedalīties iebraucējus (trešo valstu pilsoņus), gan arī vietējās sabiedrības pārstāvjus (viņu ģimenes locekļus) un draugus!
Gaidām arī bērnus (būs bērnu aukle), bezmaksas uzkodas un kafija/tēja!
Norises vieta: Visvalža iela 1 (ieeja no fasādes puses).
Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03), pasākums Nr.4. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Pieteikšanās anketa latviešu sarunvalodas klubiem:Integrācijas kursu pieteikšanās anketa:image

BEZMAKSAS INTEGRĀCIJAS KURSI, LATVIEŠU VALODAS KURSI, VALODAS KLUBI UN CITI PASĀKUMI TREŠO VALSTU PILSOŅIEM


  Projekta “Mēs – Latvijā 2” vispārīgais mērķis – piedāvājot interesantas un saistošas integrācijas programmas un pasākumus (integrācijas kursi, latviešu valodas klubi, latviešu valodas kursi, starpkultūru dialoga un koprades pasākumi saliedētas sabiedrības attīstībai), veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi* (tostarp personu, kurām, nepieciešama starptautiskā aizsardzība) un likumīgi uzturas Latvijā, iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.
  Projekta tiešais mērķis ir nodrošināt integrācijas programmas un pasākumus mērķa grupai – integrācijas kursus 300 dalībniekiem, latviešu valodas apguvi 60 projekta dalībniekiem, aktivitātes latviešu valodas praktiskai lietošanai (valodas klubus) 72 personām, kā arī realizēt 7 starpkultūru dialoga, koprades pasākumus saliedētas sabiedrības attīstībai, kas sekmē imigrantu iekļaušanos sabiedrībā. Projektā būs šādi starpkultūru pasākumi – ekskursijas pa Latviju, ģimenu sporta spēles Tērvetes dabas parkā, daudzveidīga Latvijas mākslas un kultūras iepazīšana, kā arī piedalīšanās sarunu festivālā “Lampa”.
  Integrācijas kursos 24 akadēmisko stundu apjomā paredzēts apgūt tēmas, kas ir interesantas un svarīgas dzīvei Latvijā:
  ⚊ Valsts pārvalde un tiesiskums;
  ⚊ Latvijas vēsture, kultūra un tradīcijas;
  ⚊ Izglītības, sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi;
  ⚊ Sabiedrība un sadzīve, brīvais laiks (aktīvā atpūta, sporta pasākumi, sabiedriskās aktivitātes, skaistākās vietas Latvijā), pilsoniskā līdzdalība;
  ⚊ Latviešu valoda darbā un ikdienā;
  ⚊ Uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas (praktiskie piemēri nodokļu aprēķināšanā, biznesa plāna gatavošana, biznesa inkubatori, sociālā uzņēmējdarbība).
Integrācijas kursi paredzēti vairākās valodās.

Pieteikšanās visiem pasākumiem notiek biedrības mājas lapā tiešsaistes režīmā www.inovacijucentrs.lv, kā arī pa tālruni: +371 26172018,
Projekta īstenošanas laiks 09.03.2020. – 31.12.2020.
Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03)
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

*Trešo valstu pilsonis - persona, kura nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

Mums ir brīnišķīgi jaunumi - sākam jaunu projektu!


Jau pirmdien, 09.03.2020., uzsāksim apjomīga un ļoti, ļoti iebraucējiem vajadzīga projekta īstenošanu!
Tas paredz bezmaksas integrācijas kursus 25 grupām, bērnu pieskatīšanu kursu laikā, latviešu valodas kursus un latviešu sarunvalodas klubus.
Tāpat projektā būs starpkultūru pasākumi - ekskursijas pa Latviju, ģimenu sporta spēles Tērvetes dabas parkā, daudzveidīga Latvijas mākslas un kultūras iepazīšana, kā arī piedalīšanās sarunu festivālā “Lampa”.
Lai mums viss kopā izdodas!
Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03).
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image