Projekts “Mēs – Latvijā 2”

Bezmaksas integrācijas kursos jaunas grupas!


Aicinām piedalīties bezmaksas integrācijas kursos!
Grupa plkst. 9.30 (4 akad.st., pirmdiena/trešdiena, no 21.09.2020);
Grupa plkst. 12.30 (4 akad.st., pirmdiena/trešdiena, no 21.09.2020);
Grupa plkst. 9.00 (4 akad.st., pirmdiena/trešdiena, no 30.09.2020);
Grupa plkst. 12.00 (4 akad.st., pirmdiena/trešdiena, no 30.09.2020);
Grupa plkst. 15.00 (4 akad.st., pirmdiena/trešdiena, no 30.09.2020);
Grupa plkst. 18.00 (4 akad.st., pirmdiena/trešdiena, no 30.09.2020);
Grupa plkst. 9.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena, no 29.09.2020);
Grupa plkst. 12.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena, no 29.09.2020);
Grupa plkst. 15.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena, no 29.09.2020);
Grupa plkst. 18.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena, no 29.09.2020):
Kopā 24 akad.stundas
SVARĪGI!
Kursos aicinām piedalīties iebraucējus (trešo valstu pilsoņus), gan arī vietējās sabiedrības pārstāvjus (viņu ģimenes locekļus) un draugus!
Gaidām arī bērnus (būs bērnu aukle), bezmaksas uzkodas un kafija/tēja!
Pieteikšanās anketa biedrības mājas lapā https://www.inovacijucentrs.lv/ vai pa tālr. (+371) 23209909
Norises vieta: Visvalža iela 1 (ieeja no fasādes puses) / Aspazijas bulvāris 32.
Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03).
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).
Preses relīze šeit


Приглашаем на бесплатные курсы интеграции!
Группа в 9.30 (4 ак. часа., понедельник/среда, с 21.09.2020);
Группа в 12.30 (4 ак. часа., понедельник/среда, с 21.09.2020);
Группа в 9.00 (4 ак. часа., понедельник/среда, с 30.09.2020);
Группа в 12.00 (4 ак. часа., понедельник/среда, с 30.09.2020);
Группа в 15.00 (4 ак. часа., понедельник/среда, с 30.09.2020);
Группа в 18.00 (4 ак. часа., понедельник/среда, с 30.09.2020);
Группа в 9.00 (4 ак. часа., вторник/четверг, с 29.09.2020);
Группа в 12.00 (4 ак. часа., вторник/четверг, с 29.09.2020);
Группа в 15.00 (4 ак. часа., вторник/четверг, с 29.09.2020);
Группа в 18.00 (4 ак. часа., вторник/четверг, с 29.09.2020):
Полный курс состоит из 24 ак. часов.
ВАЖНО!
Мы приглашаем иммигрантов (граждан третьих стран), а также представителей местных сообществ (их членов семьи) и друзей для участия в клубах.
Мы также ждём ваших детей (есть няня), бесплатные закуски и кофе/чай!
Форма для регистрации на сайте
https://www.inovacijucentrs.lv/ или по телефону (+371) 23209909
Место проведения: Висвальжа 1 (вход с улицы) / Бульвар Аспазияс, 32.
Проект “Мы - в Латвии 2” (договор о гранте No. PMIF / 8/2019/3/03).
Проект финансируется с помощью Фонда убежища, миграции и интеграции (75%) и Латвийского государственного бюджета (25%).
Пресс-релиз здесь
We invite you to participate in free Latvian integration courses!
Group at 9.30 (4 acad.h., Monday/Wednesday, from 21.09.2020);
Group at 12.30 (4 acad.h., Monday/Wednesday, from 21.09.2020);
Group at 9.00 (4 acad.h., Monday/Wednesday, from 30.09.2020);
Group at 12.00 (4 acad.h., Monday/Wednesday, from 30.09.2020);
Group at 15.00 (4 acad.h., Monday/Wednesday, from 30.09.2020);
Group at 18.00 (4 acad.h., Monday/Wednesday, from 30.09.2020);
Group at 9.00 (4 acad.h., Tuesday/Thursday, from 29.09.2020);
Group at 12.00 (4 acad.h., Tuesday/Thursday, from 29.09.2020);
Group at 15.00 (4 acad.h., Tuesday/Thursday, from 29.09.2020);
Group at 18.00 (4 acad.h., Tuesday/Thursday, from 29.09.2020):
Total course consist of 24 academic hours.
IMPORTANT!
We invite immigrants (Third world countries) as well as representatives of the local community (their family members) and friends to participate in the clubs!
We are also waiting for your children (there will be a babysitter), free snacks and coffee/ tea!
Application form on the association's website https://www.inovacijucentrs.lv/ , tel. (+371) 23209909
Place: Visvalža Street 1 (entrance from the front side) / Aspazijas bulvāris 32.
Project “We - in Latvia 2” (Grant Agreement No. PMIF / 8/2019/3/03).
Project receives financial assistance from The Asylum, Migration and Integration Fund (75%) and Latvian state budget (25%).
Press release here

image

Integrācijas kursu pieteikšanās anketa:


Inovaciju atbalsta centrs Atvērt foto galeriju

Pasākums starpkultūru dialoga, koprades un saliedētas sabiedrības attīstībai Lampas pasākums


Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03), pasākums Nr.5.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt foto galeriju

Izglītojošs pasākums starpkultūru dialoga, koprades un saliedētas sabiedrības attīstībai "Ģimeņu sporta spēles Zemgalē" (pasākums Nr.5)


Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03), pasākums Nr.5.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Bezmaksas integrācijas kursi!


Nesen dzīvojat Latvijā un gribat uzzināt vairāk par šo skaisto valsti?
Aicinām piedalīties bezmaksas integrācijas kursos jau no 20.08.2020!
Grupa plkst. 12.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena);
Grupa plkst. 15.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena);
Kopā 24 akad.stundas
SVARĪGI!
Kursos aicinām piedalīties iebraucējus (trešo valstu pilsoņus), gan arī vietējās sabiedrības pārstāvjus (viņu ģimenes locekļus) un draugus!
Gaidām arī bērnus (būs bērnu aukle), bezmaksas uzkodas un kafija/tēja!
Pieteikšanās anketa biedrības mājas lapā https://www.inovacijucentrs.lv/ vai pa tālr. (+371) 23209909
Norises vieta: Visvalža iela 1 (ieeja no fasādes puses).
Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03).
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Preses relīze šeit


Недавно живете в Латвии и хотите узнать больше об этой чудесной стране?
Приглашаем на бесплатные курсы интеграции с 20.08.2020!
Группа в 12.00 (4 ак. часа, вторник/четверг)
Группа в 15.00 (4 ак. часа, вторник/четверг)
Полный курс состоит из 24 ак. часов.
ВАЖНО!
Мы приглашаем иммигрантов (граждан третьих стран), а также представителей местных сообществ (их членов семьи) и друзей для участия в клубах.
Мы также ждём ваших детей (есть няня), бесплатные закуски и кофе/чай!
Форма для регистрации на сайте
https://www.inovacijucentrs.lv/ или по телефону (+371) 23209909
Место проведения: Висвальжа 1 (вход с улицы).
Проект “Мы - в Латвии 2” (договор о гранте No. PMIF / 8/2019/3/03).
Проект профинансирован совместно с Евросоюзом.
Пресс-релиз здесь
Have been living for a while in Latvia and want to know more about this beautiful country? We invite you to participate in free Latvian integration courses ALREADY from 20.08.2020!
Groups at 12.00 (4 ac. hours, Tuesday/Thursday)
Groups at 15.00 (4 ac. hours, Tuesday/Thursday)
Total course consist of 24 academic hours.
IMPORTANT!
We invite immigrants (Third world countries) as well as representatives of the local community (their family members) and friends to participate in the clubs!
We are also waiting for your children (there will be a babysitter), free snacks and coffee/ tea!
Application form on the association's website https://www.inovacijucentrs.lv/ , tel. (+371) 23209909
Place: Visvalža Street 1 (entrance from the front side).
Project “We - in Latvia 2” (Grant Agreement No. PMIF / 8/2019/3/03).
The project is co-financed by the European Union.
Press release here

image

Integrācijas kursu pieteikšanās anketa:


Inovaciju atbalsta centrs Atvērt foto galeriju

Izglītojošs pasākums starpkultūru dialoga, koprades un saliedētas sabiedrības attīstībai "Kurzemes dabas valdzinājums" (pasākums Nr.5)


Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03), pasākums Nr.5.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Tiem, kas vēlas uzlabot savas latviešu sarunvalodas prasmes!


Aicinām piedalīties bezmaksas latviešu valodas klubos!
Jau no 31.07.2020 (piektdienās)!
Grupa plkst. 11.00 (3 akad.st.), no 31.07.2020. (grupa pilna);
Grupa plkst. 13.30 (3 akad.st.), no 07.08.2020. (ir brīvas vietas);
Grupa plkst. 16.00 (3 akad.st.), no 07.08.2020. (ir brīvas vietas).
Svarīgi!
Klubos aicinām piedalīties iebraucējus (trešo valstu pilsoņus), gan arī vietējās sabiedrības pārstāvjus (viņu ģimenes locekļus) un draugus!
Gaidām arī bērnus (būs bērnu aukle), bezmaksas uzkodas un kafija/tēja!
Norises vieta: Visvalža iela 1 (ieeja no fasādes puses).
Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03), pasākums Nr.4.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Pieteikšanās anketa latviešu sarunvalodas klubiem:Inovaciju atbalsta centrs Atvērt foto galeriju

Starpkultūru pasākums “Mana zeme, mana kultūra, cita zeme, cita kultūra”


Līgo saulgriežu priekšvakarā (19.06.2020.) mums bija brīnišķīgs pasākums - “Mana zeme, mana kultūra, cita zeme, cita kultūra”.
Sirsnīgajā pasākumā piedalījās ģimenes ar bērniem, pārsvarā projekta “Mēs - Latvijā 2” dalībnieki un viņu ģimenes locekļi. Kopā apguvām galda etiķetes pamatus, iepazināmies ar citu tautu kultūras un ēšanas tradīcijām, pinām labo novēlējumu pīni, kā arī guvām daudz, daudz pozitīvu emociju!

Starpkultūru pasākums tika īstenots projektā “Mēs - Latvijā 2”, Nr. PMIF/8/2019/3/03.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Sākam bezmaksas latviešu valodas kursus projektā
"Mēs - Latvijā 2"


Bezmaksas LATVIEŠU VALODAS KURSOS jaunas grupas!
Grupa B1 9.30 (4 akad.st.) Pirmdiena/trešdiena (no 01.06.2020.)
Grupa A2 12.30 (4 akad.st.) Pirmdiena/trešdiena (no 01.06.2020.)
Grupa A2 18.00 (4 akad.st.) Otrdiena/ceturtdiena (no 28.05.2020. sākumā tiešsaistē, pēc tam klātienē, vjetnamiešu grupa, brīvu vietu nav)!
Būs vēl arī citas jaunas grupas (bezmaksas integrācijas kursi, valodas klubi, latviešu valodas kursi)!

JA VĒLATIES MĀCĪTIES,
SŪTIET SMS uz tālruni (+371) 26172018:
Vārds, uzvārds
Laiks, grupa
Vieta: Visvalža iela 1, Rīga

Projekts "Mēs - Latvijā 2", Nr.PMIF/8/2019/3/03
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

На бесплатных КУРСАХ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА новые группы!
Группа B1 9.30 (4 акад.часa) Понедельник/среда (c 01.06.2020.)
Группа A2 12.30 (4 акад.часa) Понедельник/среда (c 01.06.2020.)
Группа A2 18.00 (4 акад.часa) Вторник/четверг (c 28.05.2020., сначала удалённо, потом в помещениях- группа вьетнамцев, свободных мест нет)!
Будут и другие новые группы (бесплатные курсы интеграции, языковые клубы, курсы латышского языка)!

ЕСЛИ ХОТИТЕ УЧИТЬСЯ,
ПОСЫЛАЙТЕ SMS на телефон (+371) 26172018:
Имя, фамилия
Время, группа
Место: улица Visvalža 1, Рига

We are starting new groups of FREE LATVIAN LANGUAGE course !
Group B1 9.30 (4 acad.hrs.) Monday/Wednesday, will start on 01.06.2020.
Group A2 12.30 (4 acad.hrs.) Monday/Wednesday, will start on 01.06.2020.
Group A2 18.00 (4 acad.hrs.) Tuesday/Thursday, will start on 28.05.2020, online. From 01.06. it will work in person. All palaces have been booked already.

Other new groups will follow soon (in free integration courses, in language clubs, in Latvian language course)!

IF YOU ARE READY TO JOIN,
SEND SMS to the phone (+371) 26172018:
Name/Family name
Time, group
Expected address: Visvalza Street 1, Riga

image

Pieteikšanās anketa latviešu valodas kursiem:Aicinām piedalīties bezmaksas latviešu valodas klubos!


Klubos aicinām piedalīties iebraucējus (trešo valstu pilsoņus), gan arī vietējās sabiedrības pārstāvjus (viņu ģimenes locekļus) un draugus!
Gaidām arī bērnus (būs bērnu aukle), bezmaksas uzkodas un kafija/tēja!
Norises vieta: Visvalža iela 1 (ieeja no fasādes puses).
Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03), pasākums Nr.4. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Pieteikšanās anketa latviešu sarunvalodas klubiem:Integrācijas kursu pieteikšanās anketa:image

BEZMAKSAS INTEGRĀCIJAS KURSI, LATVIEŠU VALODAS KURSI, VALODAS KLUBI UN CITI PASĀKUMI TREŠO VALSTU PILSOŅIEM


  Projekta “Mēs – Latvijā 2” vispārīgais mērķis – piedāvājot interesantas un saistošas integrācijas programmas un pasākumus (integrācijas kursi, latviešu valodas klubi, latviešu valodas kursi, starpkultūru dialoga un koprades pasākumi saliedētas sabiedrības attīstībai), veicināt personu, kuras ir trešo valstu pilsoņi* (tostarp personu, kurām, nepieciešama starptautiskā aizsardzība) un likumīgi uzturas Latvijā, iekļaušanos Latvijas sabiedrībā.
  Projekta tiešais mērķis ir nodrošināt integrācijas programmas un pasākumus mērķa grupai – integrācijas kursus 300 dalībniekiem, latviešu valodas apguvi 60 projekta dalībniekiem, aktivitātes latviešu valodas praktiskai lietošanai (valodas klubus) 72 personām, kā arī realizēt 7 starpkultūru dialoga, koprades pasākumus saliedētas sabiedrības attīstībai, kas sekmē imigrantu iekļaušanos sabiedrībā. Projektā būs šādi starpkultūru pasākumi – ekskursijas pa Latviju, ģimenu sporta spēles Tērvetes dabas parkā, daudzveidīga Latvijas mākslas un kultūras iepazīšana, kā arī piedalīšanās sarunu festivālā “Lampa”.
  Integrācijas kursos 24 akadēmisko stundu apjomā paredzēts apgūt tēmas, kas ir interesantas un svarīgas dzīvei Latvijā:
  ⚊ Valsts pārvalde un tiesiskums;
  ⚊ Latvijas vēsture, kultūra un tradīcijas;
  ⚊ Izglītības, sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi;
  ⚊ Sabiedrība un sadzīve, brīvais laiks (aktīvā atpūta, sporta pasākumi, sabiedriskās aktivitātes, skaistākās vietas Latvijā), pilsoniskā līdzdalība;
  ⚊ Latviešu valoda darbā un ikdienā;
  ⚊ Uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas (praktiskie piemēri nodokļu aprēķināšanā, biznesa plāna gatavošana, biznesa inkubatori, sociālā uzņēmējdarbība).
Integrācijas kursi paredzēti vairākās valodās.

Pieteikšanās visiem pasākumiem notiek biedrības mājas lapā tiešsaistes režīmā www.inovacijucentrs.lv, kā arī pa tālruni: +371 26172018,
Projekta īstenošanas laiks 09.03.2020. – 31.12.2020.
Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03)
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

*Trešo valstu pilsonis - persona, kura nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

Mums ir brīnišķīgi jaunumi - sākam jaunu projektu!


Jau pirmdien, 09.03.2020., uzsāksim apjomīga un ļoti, ļoti iebraucējiem vajadzīga projekta īstenošanu!
Tas paredz bezmaksas integrācijas kursus 25 grupām, bērnu pieskatīšanu kursu laikā, latviešu valodas kursus un latviešu sarunvalodas klubus.
Tāpat projektā būs starpkultūru pasākumi - ekskursijas pa Latviju, ģimenu sporta spēles Tērvetes dabas parkā, daudzveidīga Latvijas mākslas un kultūras iepazīšana, kā arī piedalīšanās sarunu festivālā “Lampa”.
Lai mums viss kopā izdodas!
Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03).
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image