Izzinoši, aizrautīgi, lieliska lektore - tādas atsauksmes pamatā esam saņēmuši par pilsoniskās aktivitātes semināriem, ko īstenojām informatīvās kampaņas "Latvija mūs vieno!" laikā.
Darīsim lietas kopā - iepazīsim, izzināsim, atbalstīsim cits citu!
Projekts "Latvija - mūs vieno!"
Nr.2019.LV/NVOF/DAP/059/06