Integrācijas kursi un citi pasākumi tiek īstenoti projekta “MĒS – Latvijā” (Granta līg.Nr.PMIF/8/2017/1/07) ietvaros.
Projekta mērķis ir nodrošināt integrācijas kursus Rīgas un Latgales reģionā mērķa grupai – 360 trešo valstu pilsoņiem* (Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Uzbekistānas, Ķīnas, Indijas, Kazahstānas u.c. valstu pilsoņiem), kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā.
Pieteikšanās kursiem notiek biedrības mājas lapā tiešsaistes režīmā www.inovacijucentrs.lv, kā arī pa tālruni: +371 26172018.
Integrācijas kursos 28 akadēmisko stundu apjomā paredzēts apgūt tēmas, kas ir interesantas un svarīgas dzīvei Latvijā:
→ Latvijas vēsture, kultūra un tradīcijas;
→ Politiskā sistēma;
→ Sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība;
→ Nodarbinātība un uzņēmējdarbības iespējas (praktiskie piemēri nodokļu aprēķināšanā, deklarāciju, biznesa plāna gatavošana).
Kursu vadītāji ir ļoti zinoši un kompetenti – valsts pārvaldes struktūrās un dažādās jomās strādājoši profesionāļi.
Kursi paredzēti vairākās valodās.
Projekta īstenošanas laiks 01.07.2017. – 31.12.2018.
Plānojam jaunas grupas 2018.gada martā un aprīlī.

Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).
*Trešo valstu pilsonis - persona, kura nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis.