1) īstenojām projektu "Latvija mūs vieno!", kuras laikā tika izdarītas daudzas labas un vajadzīgas lietas pilsoniskajai līdzdalībai un demokrātijas stiprināšanai Latvijā (informatīvajā kampaņā "Latvija mūs vieno" konsultācijas apmeklēja 236 personas, semināros par pilsonisko līdzdalību piedalījās 79 interesenti);
2) papildinājām biedrības mājas lapas sadaļu NATURALIZĀCIJA LATVIJĀ - tajā ievietoti jauni naturalizācijas pārbaudījuma testu paraugi (latviešu valodas daļa), jauni kultūras un vēstures, Satversmes daļas testi un citas aktualitātes tiem, kas vēlas iegūt Latvijas pilsonību;
4) biedrības mājas lapu šogad ir apmeklējuši vairāk nekā deviņi tūkstoši interesentu;
3) ir atbalstīti 4 jauni projekti integrācijas un izglītības jomā;
5) biedrības biedri aktīvi piedalījās aktuālo politikas dokumentu izstrādē, politikas plānošanas sanāksmēs (NVO Dialoga platforma, Kultūras ministrijas rīkotajās u.c.), priekšlikumu un viedokļu sniegšanā;
6) biedrība ir uzsākusi sadarbību ar Latvijas Republikas Tiesībsarga biroju nepilsoņu problēmu identificēšanā un novēršanā pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā;
7) turpinājām projektu īstenošanu - bezmaksas latviešu valodas kursu nodrošināšanu iebraucējiem PMIF projekta ietvaros (PMIF/6/2018/2/03), gada laikā nodrošinot bezmaksas kursus 168 personām (120 akad. st.).
8) joprojām esam vienīgā NVO Latvijā, kas nodarbojas ar nepārtrauktu un sistemātisku palīdzību Latvijas pilsonības iegūšanā (bezmaksas naturalizācijas kursi Rīgas iedzīvotājiem jau 5 gadus, Jūrmalas iedzīvotājiem - jau 4 gadus pēc kārtas).

Kā uzskata biedrības biedri paši, un ko atzīst arī apkārtējie, padarīto labo darbu šogad ir ļoti, ļoti daudz.

Kopā varam darīt labas lietas!
Mēs ticam, ka mums izdosies!

LAIMĪGU JAUNO!