Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03), pasākums Nr.5. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).


image