Pareizās atbildes izvēle

Digitālie testi veidoti pēc noteikumiem un kritērijiem, kas atbilst naturalizācijas eksāmena prasībām. Lai nokārtotu testu, pareizi jāatbild uz 7 no 10 jautājumiem (vēstures, kultūras daļa) un uz 5 no 8 jautājumiem (Satversme). Vēlam veiksmi!

Vēstures un kultūras daļa
Satversmes daļa