Kas nepieciešams, lai kļūtu par Latvijas pilsoni? Kādi dokumenti jāiesniedz, kas jāzina, lai nokārtotu naturalizācijas prasmes pārbaudes? Es to nespēšu izdarīt, man bail no eksāmena. Ar šiem un līdzīgiem jautājumiem mēs saskaramies ik dienu.

Tieši tāpēc mēs strādājam ar JUMS, runājam JUMS saprotamā valodā, palīdzam, motivējam. Tieši tāpēc ir izveidota šī sadaļa - NATURALIZĀCIJA LATVIJĀ.

Kā viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem ir izveidot vienkāršu, saprotamu sadaļu, kurā ir aktuālākā informācija, naturaliācijas testi (latviešu valodas prasmes daļa), kā arī digitāli veidoti testi (vēstures un kultūras jautājumi).Bezmaksas informācijas dienas Rīgas iedzīvotājiem sadarbībā ar PMLP 4. nodaļu organizējam arī mēs - biedrība "Inovāciju atbalsta centrs." Lūgums pieteikties pa tālruni: 26172018, Inese.

Tātad - gribu būt LATVIJAS PILSONIS!

1. Jāsavāc nepieciešamie dokumenti un PMLP jāiesniedz naturalizācijas iesniegums (neaizmirstam personu apliecinošu dokumentu) Dokumenti, kas nepieciešami: par personas vai tās apgādnieka legālu iztikas avotu; par valsts nodevas nomaksu vai dokuments, kas apliecina personas atbrīvošanu no valsts nodevas nomaksas; 1 fotogrāfija (3x4 cm); apliecinājums par personas pastāvīgo dzīvesvietu pēdējos 5 gadus Latvijā, t.sk. vienu vai vairākus šādus dokumentus: izziņu no darba devēja par nodarbinātību; dokumentu par pabalsta saņemšanu; izziņu no mācību iestādes; pašvaldības amatpersonas apliecinājumu par to, ka persona dzīvo attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā; dokumentus, kas pierāda, ka persona noteiktajā laika posmā veikusi saimnieciskas vai finansiālas darbības Latvijas teritorijā.

2. Jānokārto latviešu valodas prasmes pārbaude, LR Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanu pārbaude (vai arī jāiesniedz dokuments, kas apliecina tiesības uz atbrīvojumu no kādas no pārbaudēm).Uzdevumi, kas nepieciešami pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaužu nokārtošanai:


→ Latviešu valodas daļa (uzdevumu paraugi),

Iedrošināšanas tests

Klausīšanās testa instrukcija

Klausīšanās testa uzdevums

Klausīšanās testa abildes

Lasīšanas uzdevumi

Rakstīšanas uzdevums (anketa)

Rakstīšanas uzdevums (vēstule)

Dažādu vēstuļu paraugi

Kompleksi testi (lasīšana un rakstīšana)

Runas pārbaudes uzdevums (intervija) un runas pārbaudes uzdevums (situatīva saruna)

Runas pārbaudes uzdevums (attēls)

Dažādi attēli runāšanai


→ Latvijas vēstures, kultūras un Latvijas Republikas Satversmes testu paraugi.

Vēstures, kultūras jautājumi un atbildes (2017.g.)

Latvijas valsts himna

Tests Nr. 1

Tests Nr. 2

Tests Nr. 3

Tests Nr. 4

Latvijas vēstures un Satversmes zināšanu pārbaude ( LV, ENG, RUS )

Vēstures, kultūras un Satversmes pārbaudes testiimage
Mājas lapas sadaļa ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta "Biedrības „Inovāciju atbalsta centrs” darbības atbalsts un ilgtspējīga attīstība ietvaros" (2017.LV/NVOF/DAP/MAC/046/11). Par sadaļas saturu atbild biedrība "Inovāciju atbalsta centrs".