29.09.2017. plkst. 15:00-19:00. projektā notika pirmais starpkultūru veicinošais pasākums -radošais vakars "Mana zeme."
Pasākumā piedalījās gan trešo valstu pilsoņi, gan arī uzņemošās sabiedrības pārstāvji, kopumā vairāk nekā 30 cilvēki. Pasākuma dalībnieki iepazīstināja ar savas tautas kultūru, tradīcijām, tā bija jauka uz sirsnīga iepazīšanās visiem projekta dalībniekiem kopā.

29.09.2017. plkst. 15:00-19:00. Radošais vakars "Mana zeme."
Norises vieta - Rīga, Visvalža iela 1/Visvalža iela 4 (Rīgas Ukraiņu vidusskola).
Pieteikšanās anketa:


29.09.2017 15:00-19:00. Творческий вечер «Моя земля».
Место проведения - Рига, ул. Висвальжа 1/Висвальжа 4(Рижская украинская средняя школа).
Форма заявки: