Projektā "Latviešu valoda ar prieku - 2" 2021. gada pirmajā pusgadā sešās A līmeņa grupās attālināti (Zoom platformā) mācījās 83 trešo valstu pilsoņi, no kuriem 75 kursus veiksmīgi ir pabeiguši.
pabeidza.
Kursu noslēgumā notika dalībnieku anketēšana, kurā projekta dalībnieki ļoti atzinīgi novērtē gan kursu organizāciju (sekmīgs dalījums grupās, operatīva atgriezeniskā saikne, labestība un uzmanība pret ikvienu kursu dalībnieku, ), gan arī latviešu valodas pasniedzēju darbu - interaktīvo mācību metodiku, augsto profesionalitāti un vienlaikus draudzīgumu un atvērtību.
Tāpat kursu dalībnieki atzīst, ka ļoti patīkami ir tas, ka šādos bezmaksas katram individuālai lietošanai jau kursu sākumā tiek izsniegts mācību līdzekļu komplekts - attiecīgajam līmenim atbilstošā mācību grāmata un darba burtnīca, kā arī nepieciešamie metodiskie materiāli sekmīgai kursu attālinātai norisei. Kā jaunās zināšanas un prasmes, kas iegūtas, mācoties mūsu biedrības organizētajos kursos, tiek minēta spēja sazināties latviski gan darba vidē, gan arī ikdienas dzīves situācijās.
Liela daļa dalībnieku norāda, ka tagad ir vieglāk palīdzēt bērniem mācībās.
Visi iepriekšminētie faktori un dalībnieku pozitīvais kursu novērtējums pilnīgi noteikti apliecina, ka šāda veida kursi pilnvērtīgai dzīvei Latvijā trešo valstu pilsoņiem ir ļoti, ļoti vajadzīgi.
Bezmaksas latviešu valodas kursi tiek nodrošināti projektā “Latviešu valoda ar prieku - 2”, Nr. PMIF/6/2020/3/05.

Projekta īstenošanas laiks: 01.01.2021.-30.09.2022.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.


image