Aktuāli biedrības jaunumi

AKTUĀLI!

Integrācijas kursi 2020. gadā ir beigušies!


Projektā "Mēs - Latvijā 2" 2020. gadā integrācijas kursus nodrošinājām 216 trešo valstu pilsoņiem, kas likumīgi uzturas Latvijā. Integrācijas kursos 24 akadēmisko stundu apjomā tika apgūtas tēmas, kas ir interesantas un svarīgas dzīvei Latvijā (valsts pārvalde un tiesiskums, Latvijas vēsture, kultūra un tradīcijas; skaistākās vietas Latvijā; izglītības, sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi;latviešu valoda darbā un ikdienā; uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas (praktiskie piemēri nodokļu aprēķināšanā, biznesa plāna gatavošana, biznesa inkubatori, sociālā uzņēmējdarbība.

Kursu noslēgumā dalībnieki tika anketēti. Kopumā kursu dalībnieki ir apmierināti gan ar kursu norisi, otganizāciju, gan arī ar pasniedzēju darbu.
Kā vēlmes tiek izteiktas būt iespējai vairāk sadzirdētiem no valsts pārvaldes puses; mazāk birokrātijas un papīru kārtošanas; vairāk cilvēciskas sapratnes un empātijas.

Kā uzskata projekta dalībnieki, dzīvojot Latvijā, ir vairāk nepieciešams praktiskais atbalsts un līdzdarbošanās iespējas (iesaiste nevalstisko organizāciju darbā, iespēja strādāt pēc kvalifikācijas). Ļoti daudz jautājumu un neskaidrības projekta dalībniekiem bija ar valstī notiekošo (epidemioloģiksā situācija, kontu atvēršana, uzņēmējdarbības uzsākšanas iespējas utt.), ko arī praktiski risinājām. Viennozīmīgi - šis gads visiem ir bijis grūts un sociāli atbildīgs, taču projektā izdarīts ir daudz, ko novērtē gan paši dalībnieki, gan projekta īstenotāji.

Projekts Mēs – Latvijā 2”, granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03
Projekta īstenošanas laiks 09.03.2020. – 31.12.2020
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%)


imagePaveiktais projektā “Mēs – Latvijā 2”


Biedrība "Inovāciju atbalsta centrs" 2020. gada 31. decembrī pabeidza projekta “Mēs – Latvijā 2” realizēšanu.
Projektā tika nodrošināti daudzveidīgi pasākumi - bezmaksasintegrācijas kursi (pasāk. Nr.2), latviešu valodas kursi (pasāk. Nr3), valodas klubi (pasāk. Nr.3), kā arī integrācijas pasākumi (pasāk.Nr.5) Latvijas iepazīšanai un izzināšanai, dažādi sadraudzības pasākumi kopējai sadarbībai un kopradei.
Kā atzīst gan kursu organizētāji, kā arī paši projekta dalībnieki, šis gads ir bijis ļoti grūts, taču vienlaikus arī interesants un aizraujošs - ir bijuši jauni izaicinājumi, jaunas iespējas satikt daudzu dažādu tautību cilvēkus, dalīties pieredzē.

Kopā apmeklējām Kurzemes skaistākās vietas (pasākums "Kurzemes dabas valdzinājums""), piedalījāmies sarunu festivālā "Lampa" (Cēsīs un Rīgā); Tērvetes daba parkā projektā iesaistītajām trešo valstu pilsoņu ģimenēm notika sporta spēles, kā arī projekta dalībniekiem bija iespēja iepazīt laikmetīgo kultūru un mākslu - apmeklēt Latvijas Nacionālo muzeju (pasāk. "Māksla"); par Latvijas sūro vēsturisko pieredzi vairāk uzzināt, apmeklējot Kara muzeju un Stūra māju (pasāk. "Vēsture").

Visos projekta pasākumos tika veidota atgriezeniskā saite - mērķa grupas anketēšana un atsauksmes par pasākumiem. Projekta dalībnieki uzsver - lai pilnvērtīgi dzīvotu un strādātu Latvijā, ir nepieciešamas gan latviešu valodas zināšanas, gan arī iespēja satikt līdzīgi domājošos, dalīties pieredzē, organizēt kopīgus pasākumus. Integrācijai jābūt vieglai, interesantai, patīkamai, tad ir atdeve no visām pusēm, kā arī ir iespēja nodrošināt labus projekta rezultātus.

Projekts Mēs – Latvijā 2”, granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03
Projekta īstenošanas laiks 09.03.2020. – 31.12.2020
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%)

Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs”
www.inovacijucentrs.lv, tālr. +371 26172018


Aicinām piedalīties pēdējos valodas klubiņos (praktiska sarunvalodas prasmju attīstīšana)


Klubos aicinām piedalīties iebraucējus (trešo valstu pilsoņus), gan arī vietējās sabiedrības pārstāvjus (viņu ģimenes locekļus) un draugus! Gaidām arī bērnus (būs bērnu aukle), bezmaksas uzkodas un kafija/tēja!
Pieteikšanās pa tālr. (+371) 26172018
Norises vieta: Palasta iela 10 (nr.4/04), Rīga.
Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03), pasākums Nr.4.
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

image

Inovaciju atbalsta centrs

Aicinām piedalīties bezmaksas integrācijas kursos!


Jaunas grupas no 27.10.2020!
Grupa plkst. 9.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena);
Grupa plkst. 12.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena);
Grupa plkst. 15.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena);
Grupa plkst. 18.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena);
Kopā 24 akad.stundas
Kursos aicinām piedalīties iebraucējus (trešo valstu pilsoņus), gan arī vietējās sabiedrības pārstāvjus (viņu ģimenes locekļus) un draugus! Gaidām arī bērnus (būs bērnu aukle), bezmaksas uzkodas un kafija/tēja!
Pieteikšanās pa tālr. (+371) 26172018, sūtot SMS (vārds, uzvārds, grupa)
Norises vieta: Palasta iela 10 (4. stāvs)


Integrācijas kursu pieteikšanās anketa:


Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03).
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).image

Projektā "Latviešu valoda - ar prieku!" sākam divas pēdējās grupas!


Bezmaksas latviešu valodas kursi!
Ir dažas brīvas vietas pēdējās divās grupās!
Grupa A1 plkst. 9.00 (4 akad.st., pirmdiena/trešdiena/piektdiena, no 19.10.2020);
Grupa A2 plkst. 12.00 (4 akad.st., pirmdiena/trešdiena/piektdiena, no 19.10.2020):
Vieta: Aspazijas bulvāris 32, Rīga
JA VĒLATIES MĀCĪTIES!!!
SŪTIET SMS uz tālruni (+371) 26172018:
Vārds, uzvārds
Laiks, grupa


Бесплатные курсы латышского языка!
Есть свободные места на последних двух группах.
Группа A1 в 9.00 (4 ак. часа., понедельник/среда/пятница, с 19.10.2020);
Группа A2 в 12.00 (4 ак. часа., понедельник/среда/пятница, с 19.10.2020);
Место: улица Asapazijas 32, Рига
ЕСЛИ ХОТИТЕ УЧИТЬСЯ!!! ПОСЫЛАЙТЕ SMS на телефон (+371) 26172018:
Имя, фамилия
Время, группа
Free Latvian language courses!
There are some free places in the last two groups
Group A1 at 9.00 (4 acad.h., Monday/Wednesday/Friday, from 19.10.2020);
Group A2 at 12.00 (4 acad.h., Monday/Wednesday/Friday, from 19.10.2020);
Place: Aspazijas 32, Riga
IF YOU WANT TO LEARN!!!
SEND SMS to phone (+371) 26172018:
Name/Surname
Time, group
Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!"
Nr. PMIF/6/2018/2/03
Projekta Īstenošanas laiks 01.01.2019. - 31.12.2020.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Pēdēja iespēja šogad mācīties bezmaksas latviešu valodas kursos!


Bezmaksas LATVIEŠU VALODAS KURSOS jaunas grupas!
Grupa A1 plkst. 9.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena, no 01.10.2020);
Grupa A1/A2 plkst. 12.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena, no 01.10.2020);
Grupa A1/A2 plkst. 15.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena, no 01.10.2020):
Grupa A1 plkst. 18.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena, no 01.10.2020):
Grupa A1 plkst. 16.00 (4 akad.st., pirmdiena/trešdiena, no 30.09.2020, brīvu vietu nav);
Vieta: Visvalža iela 1, Rīga / Aspazijas bulvāris 32, Rīga

JA VĒLATIES MĀCĪTIES!!!
SŪTIET SMS uz tālruni (+371) 26172018:
Vārds, uzvārds
Laiks, grupa


NEW GROUPS in FREE LATVIAN LANGUAGE COURSES!
Group A1 at 9.00 (4 acad.h., Tuesday/Thursday, from 01.10.2020);
Group A1/A2 at 12.00 (4 acad.h., Tuesday/Thursday, from 01.10.2020);
Group A1/A2 at 15.00 (4 acad.h., Tuesday/Thursday, from 01.10.2020);
Group A1/ at 18.00 (4 acad.h., Tuesday/Thursday, from 01.10.2020):
Group A1 at 16.00 (4 acad.h., Monday/Wednesday, from 30.09.2020);
Place: Visvalza Street 1, Riga / Aspazijas bulvāris 32, Riga

IF YOU WANT TO LEARN!!!
SEND SMS to phone (+371) 26172018:
Name/Surname
Time, group


На бесплатных КУРСАХ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА новые группы
Группа A1 в 9.00 (4 ак. часа., вторник/четверг, с 01.10.2020);
Группа A1/A2 в 12.00 (4 ак. часа., вторник/четверг, с 01.10.2020);
Группа A1/A2 в 15.00 (4 ак. часа., вторник/четверг, с 01.10.2020);
Группа A1 в 18.00 (4 ак. часа., вторник/четверг, с 01.10.2020);
Группа A1 в 16.00 (4 ак. часа., понедельник/среда, с 30.09.2020);
Место: улица Visvalža 1, Рига / Бульвар Аспазияс 32, Ригa.

ЕСЛИ ХОТИТЕ УЧИТЬСЯ!!! ПОСЫЛАЙТЕ SMS на телефон (+371) 26172018:
Имя, фамилия
Время, группа
Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!"
Nr. PMIF/6/2018/2/03
Projekta Īstenošanas laiks 01.01.2019. - 31.12.2020.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Pieteikšanās anketa latviešu valodas kursiem:
Bezmaksas integrācijas kursos jaunas grupas!


Aicinām piedalīties bezmaksas integrācijas kursos!
Grupa plkst. 9.30 (4 akad.st., pirmdiena/trešdiena, no 21.09.2020);
Grupa plkst. 12.30 (4 akad.st., pirmdiena/trešdiena, no 21.09.2020);
Grupa plkst. 9.00 (4 akad.st., pirmdiena/trešdiena, no 30.09.2020);
Grupa plkst. 12.00 (4 akad.st., pirmdiena/trešdiena, no 30.09.2020);
Grupa plkst. 15.00 (4 akad.st., pirmdiena/trešdiena, no 30.09.2020);
Grupa plkst. 18.00 (4 akad.st., pirmdiena/trešdiena, no 30.09.2020);
Grupa plkst. 9.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena, no 29.09.2020);
Grupa plkst. 12.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena, no 29.09.2020);
Grupa plkst. 15.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena, no 29.09.2020);
Grupa plkst. 18.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena, no 29.09.2020):
Kopā 24 akad.stundas
SVARĪGI!
Kursos aicinām piedalīties iebraucējus (trešo valstu pilsoņus), gan arī vietējās sabiedrības pārstāvjus (viņu ģimenes locekļus) un draugus!
Gaidām arī bērnus (būs bērnu aukle), bezmaksas uzkodas un kafija/tēja!
Pieteikšanās anketa biedrības mājas lapā https://www.inovacijucentrs.lv/ vai pa tālr. (+371) 23209909
Norises vieta: Visvalža iela 1 (ieeja no fasādes puses) / Aspazijas bulvāris 32.
Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03).
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).
Preses relīze šeit


Приглашаем на бесплатные курсы интеграции!
Группа в 9.30 (4 ак. часа., понедельник/среда, с 21.09.2020);
Группа в 12.30 (4 ак. часа., понедельник/среда, с 21.09.2020);
Группа в 9.00 (4 ак. часа., понедельник/среда, с 30.09.2020);
Группа в 12.00 (4 ак. часа., понедельник/среда, с 30.09.2020);
Группа в 15.00 (4 ак. часа., понедельник/среда, с 30.09.2020);
Группа в 18.00 (4 ак. часа., понедельник/среда, с 30.09.2020);
Группа в 9.00 (4 ак. часа., вторник/четверг, с 29.09.2020);
Группа в 12.00 (4 ак. часа., вторник/четверг, с 29.09.2020);
Группа в 15.00 (4 ак. часа., вторник/четверг, с 29.09.2020);
Группа в 18.00 (4 ак. часа., вторник/четверг, с 29.09.2020):
Полный курс состоит из 24 ак. часов.
ВАЖНО!
Мы приглашаем иммигрантов (граждан третьих стран), а также представителей местных сообществ (их членов семьи) и друзей для участия в клубах.
Мы также ждём ваших детей (есть няня), бесплатные закуски и кофе/чай!
Форма для регистрации на сайте
https://www.inovacijucentrs.lv/ или по телефону (+371) 23209909
Место проведения: Висвальжа 1 (вход с улицы) / Бульвар Аспазияс, 32.
Проект “Мы - в Латвии 2” (договор о гранте No. PMIF / 8/2019/3/03).
Проект финансируется с помощью Фонда убежища, миграции и интеграции (75%) и Латвийского государственного бюджета (25%).
Пресс-релиз здесь
We invite you to participate in free Latvian integration courses!
Group at 9.30 (4 acad.h., Monday/Wednesday, from 21.09.2020);
Group at 12.30 (4 acad.h., Monday/Wednesday, from 21.09.2020);
Group at 9.00 (4 acad.h., Monday/Wednesday, from 30.09.2020);
Group at 12.00 (4 acad.h., Monday/Wednesday, from 30.09.2020);
Group at 15.00 (4 acad.h., Monday/Wednesday, from 30.09.2020);
Group at 18.00 (4 acad.h., Monday/Wednesday, from 30.09.2020);
Group at 9.00 (4 acad.h., Tuesday/Thursday, from 29.09.2020);
Group at 12.00 (4 acad.h., Tuesday/Thursday, from 29.09.2020);
Group at 15.00 (4 acad.h., Tuesday/Thursday, from 29.09.2020);
Group at 18.00 (4 acad.h., Tuesday/Thursday, from 29.09.2020):
Total course consist of 24 academic hours.
IMPORTANT!
We invite immigrants (Third world countries) as well as representatives of the local community (their family members) and friends to participate in the clubs!
We are also waiting for your children (there will be a babysitter), free snacks and coffee/ tea!
Application form on the association's website https://www.inovacijucentrs.lv/ , tel. (+371) 23209909
Place: Visvalža Street 1 (entrance from the front side) / Aspazijas bulvāris 32.
Project “We - in Latvia 2” (Grant Agreement No. PMIF / 8/2019/3/03).
Project receives financial assistance from The Asylum, Migration and Integration Fund (75%) and Latvian state budget (25%).
Press release here

image

Integrācijas kursu pieteikšanās anketa:


Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Bezmaksas latviešu valodas kursos pēdējās grupas
"Mēs - Latvijā 2"


Bezmaksas latviešu valodas kursos jaunas grupas!
Grupa A1 12.00 (4 akad.st.) Otrdiena/ceturtdiena (no 17.09.2020.)
Grupa A2 15.00 (4 akad.st.) Otrdiena/ceturtdiena (no 17.09.2020.)
Būs vēl arī citas jaunas grupas - bezmaksas integrācijas kursi un valodas klubi!
Pieteikšanās anketa integrācijas kursiem šeit.
Pieteikšanās anketa valodas klubiem šeit.

JA VĒLATIES MĀCĪTIES,
SŪTIET SMS uz tālruni (+371) 26172018:
Vārds, uzvārds
Laiks, grupa
Vieta: Visvalža iela 1, Rīga

Projekts "Mēs - Latvijā 2", Nr.PMIF/8/2019/3/03
Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība.

Группа A1 12.00 (4 акад.часa) Вторник/четверг (с 17.09.2020)
Группа A2 15.00 (4 акад.часa) Вторник/четверг (с 17.09.2020)
Будут и другие новые группы - бесплатные курсы интеграции и языковые клубы!
Зарегистрируйтесь на курсы интеграции здесь.
Зарегистрируйтесь на языковые клубы здесь.

ЕСЛИ ХОТИТЕ УЧИТЬСЯ,
ПОСЫЛАЙТЕ SMS на телефон (+371) 26172018:
Имя, фамилия
Время, группа
Место: улица Visvalža 1, Рига

We are starting new groups of free latvian language courses!
Group A1 12.00 (4 acad.hrs.) Tuesday/Thursday, will start on 17.09.2020.
Group A2 15.00 (4 acad.hrs.) Tuesday/Thursday, will start on 17.09.2020.
Other new groups will follow soon (in free integration courses, in language clubs, in Latvian language course)!
Register form for integration courses here.
Register form for language club courses here.

IF YOU ARE READY TO JOIN,
SEND SMS to the phone (+371) 26172018:
Name/Family name
Time, group
Expected address: Visvalza Street 1, Riga

image

Pieteikšanās anketa latviešu valodas kursiem:Inovaciju atbalsta centrs

Diskusija "Integrācija Latvijā — visiem viena vai katram sava?"


Kad? 2020. gada 4. septembrī plkst. 16.00, studijā Rīgā Splendid Palace
Kāpēc cilvēki izvēlas Latviju kā savu jauno dzīves vietu?
Kāds var būt viņu ieguldījums Latvijas demokrātijas un suverenitātes stiprināšanā?
Ko Latvijas valsts var darīt, lai viņu integrācijas process notiktu vieglāk un ātrāk?
Kopīgais un atšķirīgais, integrējoties Latvijas sabiedrībā kā repatriantam, investējot nekustamajā īpašumā, laulājoties ar pilsoni, saņemot uzturēšanās atļauju darbam vai mācībām.
Vada:
Eduards Liniņš, žurnālists
Piedalās:
Maira Roze,
Pilsonības un migrācijas pietu pārvaldes priekšnieka vietniece
Zaiga Pūce,
Sabiedrības integrācijas fonda Sekretariāta direktore
Jeļena Šaicāne,
Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta direktore
Inese Janiša,
biedrības "Inovāciju atbalsta centrs" valdes priekšsēdētāja
Gunta Vīksne
biedrības "Patvērums "Drošā māja"" valdes priekšsēdētāja
Aleksandr Bondarev,
pīpju meistars, dzīvo Latvijā no 2017.gada
Evgeniya Shermeneva,
teātra producente, kritiķe un žurnāliste, dzīvo Latvijā no 2016.gada
Zinaida Circene,
juriste, civiltiesību speciāliste, dzīvo Latvijā no 2020. gada februāra
Oleksandr Bukhalenko,
elektriķis, strādā celtniecībā, dzīvo Latvijā no 2018. gada
Dilshoda Akhmedova,
uzņēmējdarbības vadības maģistrante augstskolā RISEBA
Pasākuma rezultātā plānots sagatavot konkrētus piedāvājumus ar mērķi uzlabot topošā Imigrācijas likuma kvalitāti. Diskusija notiks publikas klātbūtnē un ar tās iesaisti, dodot iespēju uzdot jautājumus diskusijas dalībniekiem (pasākuma noslēgumā paredzēta arī interaktīva vēlmju sienas veidošana).

Integrācijas pasākums “Lampa” (sarunu festivāla norises ietvaros) starpkultūru dialoga, koprades un saliedētas sabiedrības attīstībai tiek īstenots projektā “Mēs – Latvijā 2”, PMIF/8/2019/3/03. Projekta īstenošanas laiks 09.03.2020.–31.12.2020.

Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%). Par publikācijas saturu atbild biedrība “Inovāciju atbalsta centrs”.

image

Bezmaksas integrācijas kursi!


Nesen dzīvojat Latvijā un gribat uzzināt vairāk par šo skaisto valsti?
Aicinām piedalīties bezmaksas integrācijas kursos jau no 20.08.2020!
Grupa plkst. 12.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena);
Grupa plkst. 15.00 (4 akad.st., otrdiena/ceturtdiena);
Kopā 24 akad.stundas
SVARĪGI!
Kursos aicinām piedalīties iebraucējus (trešo valstu pilsoņus), gan arī vietējās sabiedrības pārstāvjus (viņu ģimenes locekļus) un draugus!
Gaidām arī bērnus (būs bērnu aukle), bezmaksas uzkodas un kafija/tēja!
Pieteikšanās anketa biedrības mājas lapā https://www.inovacijucentrs.lv/ vai pa tālr. (+371) 23209909
Norises vieta: Visvalža iela 1 (ieeja no fasādes puses).
Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03).
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).
Preses relīze šeit


Недавно живете в Латвии и хотите узнать больше об этой чудесной стране?
Приглашаем на бесплатные курсы интеграции с 20.08.2020!
Группа в 12.00 (4 ак. часа, вторник/четверг)
Группа в 15.00 (4 ак. часа, вторник/четверг)
Полный курс состоит из 24 ак. часов.
ВАЖНО!
Мы приглашаем иммигрантов (граждан третьих стран), а также представителей местных сообществ (их членов семьи) и друзей для участия в клубах.
Мы также ждём ваших детей (есть няня), бесплатные закуски и кофе/чай!
Форма для регистрации на сайте
https://www.inovacijucentrs.lv/ или по телефону (+371) 23209909
Место проведения: Висвальжа 1 (вход с улицы).
Проект “Мы - в Латвии 2” (договор о гранте No. PMIF / 8/2019/3/03).
Проект финансируется с помощью Фонда убежища, миграции и интеграции (75%) и Латвийского государственного бюджета (25%).
Пресс-релиз здесь
Have been living for a while in Latvia and want to know more about this beautiful country? We invite you to participate in free Latvian integration courses ALREADY from 20.08.2020!
Groups at 12.00 (4 ac. hours, Tuesday/Thursday)
Groups at 15.00 (4 ac. hours, Tuesday/Thursday)
Total course consist of 24 academic hours.
IMPORTANT!
We invite immigrants (Third world countries) as well as representatives of the local community (their family members) and friends to participate in the clubs!
We are also waiting for your children (there will be a babysitter), free snacks and coffee/ tea!
Application form on the association's website https://www.inovacijucentrs.lv/ , tel. (+371) 23209909
Place: Visvalža Street 1 (entrance from the front side).
Project “We - in Latvia 2” (Grant Agreement No. PMIF / 8/2019/3/03).
Project receives financial assistance from The Asylum, Migration and Integration Fund (75%) and Latvian state budget (25%).
Press release here

image

Integrācijas kursu pieteikšanās anketa:


Naturalizācijas kursi Rīgā!


Bezmaksas naturalizācijas kursi Rīgas iedzīvotājiem!
Kopā 60 akad.st.
Jaunas grupas no 27.07.2020!
Pirmdiena/trešdiena plkst.15.30
Pirmdiena/trešdiena plkst.18.15
Ja vēlaties mācīties, sūtiet SMS uz tālruni (+371)26172018:
Vārds, uzvārds
Laiks, grupa

Norises vieta - Visvalža iela 1, Rīga (ieeja no fasādes puses)
Projekts "Rīdzinieki naturalizējas - 2020" (DIKS-20-239-lī)
Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.


Бесплатные курсы натурализации для жителей Риги!
Всего 60 академических часов!Новые группы с 27.07.2020
Понедельник/среда в 15.30
Понедельник/среда в 18.15
Если хотите учиться, посылайте SMS на телефон (+371)26172018:
Имя, фамилия
Время, группа

Pieteikšanās anketa naturalizācijas kursiem:Tiem, kas vēlas uzlabot savas latviešu sarunvalodas prasmes!


Aicinām piedalīties bezmaksas latviešu valodas klubos!
Jau no 31.07.2020 (piektdienās)!
Grupa plkst. 11.00 (3 akad.st.), no 31.07.2020. (grupa pilna);
Grupa plkst. 13.30 (3 akad.st.), no 07.08.2020. (ir brīvas vietas);
Grupa plkst. 16.00 (3 akad.st.), no 07.08.2020. (ir brīvas vietas).
Svarīgi!
Klubos aicinām piedalīties iebraucējus (trešo valstu pilsoņus), gan arī vietējās sabiedrības pārstāvjus (viņu ģimenes locekļus) un draugus!
Gaidām arī bērnus (būs bērnu aukle), bezmaksas uzkodas un kafija/tēja!
Norises vieta: Visvalža iela 1 (ieeja no fasādes puses).
Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03), pasākums Nr.4. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Pieteikšanās anketa latviešu sarunvalodas klubiem:Inovaciju atbalsta centrs Atvērt foto galeriju

Starpkultūru pasākums “Mana zeme, mana kultūra, cita zeme, cita kultūra”


Līgo saulgriežu priekšvakarā (19.06.2020.) mums bija brīnišķīgs pasākums - “Mana zeme, mana kultūra, cita zeme, cita kultūra”.
Sirsnīgajā pasākumā piedalījās ģimenes ar bērniem, pārsvarā projekta “Mēs - Latvijā 2” dalībnieki un viņu ģimenes locekļi. Kopā apguvām galda etiķetes pamatus, iepazināmies ar citu tautu kultūras un ēšanas tradīcijām, pinām labo novēlējumu pīni, kā arī guvām daudz, daudz pozitīvu emociju!

Starpkultūru pasākums tika īstenots projektā “Mēs - Latvijā 2”, Nr. PMIF/8/2019/3/03. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Projektā "Latviešu valoda- ar prieku!" 2020. gadā mācības pabeidz 6 grupas!


Projektā "Latviešu valoda- ar prieku!" 2020. gada pavasara grupās latviešu valodas kursus esam nodrošinājuši 86 dalībniekiem, mācības sešās grupās sekmīgi pabeidzis 71 dalībnieks.
Kursu noslēgumā tika veikta dalībnieku anketēšana, kurā projekta dalībnieki atzīst, ka šādi kursi ir ļoti nepieciešami iebraucējiem darbam un dzīvei Latvijā.
Kursanti ļoti atzinīgi novērtē īstenošanas personāla un latviešu valodas pasniedzēju atsaucību, enerģiju, spēju ātri reaģēt un piemēroties attālinātajam darbam ārkārtējās situācijas laikā.

Kopā 2019. un 2020. gadā projektā "Latviešu valoda - ar prieku!" bezmaksas latviešu valodas kursus esam nodrošinājuši 254 mērķa grupas pārstāvjiem, sekmīgi kursus pabeiguši un apliecības par attiecīgā līmeņa apguvi saņēmuši 214 trešo valstu pilsoņi, kas likumīgi uzturas Latvijā.

Arī 2020. gadā otrajā pusē turpināsim jaunu grupu komplektēšanu, kopā plānotas 7 jaunas grupas.
Aicinām reģistrēties bezmaksas latviešu valodas kursiem!

Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!"
Nr. PMIF/6/2018/2/03
Projekta Īstenošanas laiks 01.01.2019. - 31.12.2020.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Sākam bezmaksas latviešu valodas kursus projektā
"Mēs - Latvijā 2"


Bezmaksas LATVIEŠU VALODAS KURSOS jaunas grupas!
Grupa B1 9.30 (4 akad.st.) Pirmdiena/trešdiena (no 01.06.2020.)
Grupa A2 12.30 (4 akad.st.) Pirmdiena/trešdiena (no 01.06.2020.)
Grupa A2 18.00 (4 akad.st.) Otrdiena/ceturtdiena (no 28.05.2020. sākumā tiešsaistē, pēc tam klātienē, vjetnamiešu grupa, brīvu vietu nav)!
Būs vēl arī citas jaunas grupas (bezmaksas integrācijas kursi, valodas klubi, latviešu valodas kursi)!

JA VĒLATIES MĀCĪTIES,
SŪTIET SMS uz tālruni (+371) 26172018:
Vārds, uzvārds
Laiks, grupa
Vieta: Visvalža iela 1, Rīga

Projekts "Mēs - Latvijā 2", Nr.PMIF/8/2019/3/03
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

На бесплатных КУРСАХ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА новые группы!
Группа B1 9.30 (4 акад.часa) Понедельник/среда (c 01.06.2020.)
Группа A2 12.30 (4 акад.часa) Понедельник/среда (c 01.06.2020.)
Группа A2 18.00 (4 акад.часa) Вторник/четверг (c 28.05.2020., сначала удалённо, потом в помещениях- группа вьетнамцев, свободных мест нет)!
Будут и другие новые группы (бесплатные курсы интеграции, языковые клубы, курсы латышского языка)!

ЕСЛИ ХОТИТЕ УЧИТЬСЯ,
ПОСЫЛАЙТЕ SMS на телефон (+371) 26172018:
Имя, фамилия
Время, группа
Место: улица Visvalža 1, Рига

We are starting new groups of FREE LATVIAN LANGUAGE course !
Group B1 9.30 (4 acad.hrs.) Monday/Wednesday, will start on 01.06.2020.
Group A2 12.30 (4 acad.hrs.) Monday/Wednesday, will start on 01.06.2020.
Group A2 18.00 (4 acad.hrs.) Tuesday/Thursday, will start on 28.05.2020, online. From 01.06. it will work in person. All palaces have been booked already.

Other new groups will follow soon (in free integration courses, in language clubs, in Latvian language course)!

IF YOU ARE READY TO JOIN,
SEND SMS to the phone (+371) 26172018:
Name/Family name
Time, group
Expected address: Visvalza Street 1, Riga

image

Pieteikšanās anketa latviešu valodas kursiem:Inovaciju atbalsta centrs Apskatīt foto galeriju

Bezmaksas latviešu valodas kursi attālinātajā režīmā tuvojas finiša taisnei.


Projektā "Latviešu valoda - ar prieku!” bezmaksas latviešu valodas kursi ārkārtējās situācijas laikā tika nodrošināti attālināti. Pirmās piecas grupas šogad jau ir beigušas mācīties, šobrīd mācības attālināti turpina viena grupa.
Ļoti ceram pēc iespējas ātrāk tikties un turpināt mācīties klātienē!

Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!"
Nr. PMIF/6/2018/2/03
Projekta Īstenošanas laiks 01.01.2019. - 31.12.2020.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Aicinām piedalīties bezmaksas latviešu valodas klubos!


Klubos aicinām piedalīties iebraucējus (trešo valstu pilsoņus), gan arī vietējās sabiedrības pārstāvjus (viņu ģimenes locekļus) un draugus!
Gaidām arī bērnus (būs bērnu aukle), bezmaksas uzkodas un kafija/tēja!
Norises vieta: Visvalža iela 1 (ieeja no fasādes puses).
Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03), pasākums Nr.4. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Pieteikšanās anketa latviešu sarunvalodas klubiem:Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Projekts "Rīdzinieki naturalizējas -2020"


Uzsākam bezmaksas naturalizācijas kursus Rīgas iedzīvotājiem on-line režīmā! Kopā 60 akad.st! Otrdiena/ceturtdiena plkst.15.00 (1. grupa, no 21.05.2020.)
Otrdiena/ceturtdiena plkst.18.00 ( 2. grupa, no 21.05.2020.)
1 nodarbība - 4 akad. stundas.
Ja vēlaties mācīties, sūtiet SMS uz tālruni (+371) 26172018:
Vārds, uzvārds
Laiks, grupa
Projekts "Rīdzinieki naturalizējas - 2020" (DIKS-20-239-lī)
Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.
Hачинаем бесплатные курсы натурализации для жителей Риги в режиме on-line! Всего 60 акад.часов!
Вторник/четверг в 15.00 (1-ая группа, c 21.05.2020.)
Вторник/четверг в 18.00 ( 2-ая группа, c 21.05.2020.)
1 занятие – 4 акад. часа.
Если хотите учиться, посылайте SMS на телефон (+371) 26172018:
Имя, фамилия
Время, группа

Pieteikšanās anketa naturalizācijas kursiem:Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

Mācāmies latviešu valodu arī ārkārtējās situācijas laikā!


Ārkārtējās situācijas laikā biedrība "Inovāciju atbalsta centrs" turpina bezmaksas latviešu valodas kursu nodrošināšanu 6 grupām. Kursi tiek īstenoti projektā "Latviešu valoda - ar prieku!”, un tie notiek attālināti, izmantojot tiešsaistes platformu Jitsi Meet un WhatsApp sarakstes, videozvanus.
Vēlam visiem kursu dalībniekiem izturību un labu veselību!

Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!"
Nr. PMIF/6/2018/2/03
Projekta Īstenošanas laiks 01.01.2019. - 31.12.2020.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%). Uzzināt vairāk...image
Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

Mums ir brīnišķīgi jaunumi - sākam jaunu projektu!


Jau pirmdien, 09.03.2020., uzsākām apjomīga un ļoti, ļoti iebraucējiem vajadzīga projekta īstenošanu!
Tas paredz bezmaksas integrācijas kursus 25 grupām, bērnu pieskatīšanu kursu laikā, latviešu valodas kursus un latviešu sarunvalodas klubus.
Tāpat projektā būs starpkultūru pasākumi - ekskursijas pa Latviju, ģimenu sporta spēles Tērvetes dabas parkā, daudzveidīga Latvijas mākslas un kultūras iepazīšana, kā arī piedalīšanās sarunu festivālā “Lampa”.
Lai mums viss kopā izdodas!
Projekts “Mēs – Latvijā 2” (granta līg.Nr.PMIF/8/2019/3/03).
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

Bezmaksas latviešu valodas kursi 2020. gadā!


Bezmaksas LATVIEŠU VALODAS KURSOS jaunas grupas!
Grupa A2 9.00 (4 akad.st.) Pirmdiena/trešdiena (no 03.02.2020.)
Grupa A1 12.00 (4 akad.st.) Pirmdiena/trešdiena (no 03.02.2020.)
Grupa B2 11.00 (4 akad.st.) Otrdiena/ceturtdiena (no 30.01.2020..)
Grupa A2 15.00 (4 akad.st.) Otrdiena/ceturtdiena (no 04.02.2020.)
Grupa A1 18.00 (4 akad.st.) Otrdiena/ceturtdiena (no 04.02.2020.)
Vieta: Visvalža iela 1, Rīga

JA VĒLATIES MĀCĪTIES!!!
SŪTIET SMS uz tālruni (+371) 26172018:
Vārds, uzvārds
Laiks, grupa

NEW GROUPS in FREE LATVIAN LANGUAGE COURSES!
Group A2 9.00 (4 acad.hrs.) Monday/Wednesday (from 03.02.2020.)
Group A1 12.00 (4 acad.hrs.) Monday/Wednesday (from 03.02.2020.)
Group B2 11.00 (4 acad.hrs.) Tuesday/Thursday (from 30.01.2020..)
Group A2 15.00 (4 acad.hrs.) Tuesday/Thursday (from 04.02.2020.)
Group A1 18.00 (4 acad.hrs.) Tuesday/Thursday (from 04.02.2020.)
Place: Visvalza Street 1, Riga

IF YOU WANT TO LEARN!!!
SEND SMS to phone (+371) 26172018:

Name/Surname
Time, group

На бесплатных КУРСАХ ЛАТЫШСКОГО ЯЗЫКА новые группы
Группа A2 9.00 (4 акад.часа) Понедельник/среда (c 03.02.2020.)
Группа A1 12.00 (4 акад.часа) Понедельник/среда (c 03.02.2020.)
Группа B2 11.00 (4 акад.часа) Вторник/четверг (c 30.01.2020.)
Группа A2 15.00 (4 акад.часа) Вторник/четверг (c 04.02.2020.)
Группа A1 18.00 (4 акад.часа) Вторник/четверг (c 04.02.2020.)
Место: улица Visvalža 1, Рига

ЕСЛИ ХОТИТЕ УЧИТЬСЯ!!! ПОСЫЛАЙТЕ SMS на телефон (+371) 26172018:

Имя, фамилия
Время, группа
Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!", Nr.PMIF/6/2018/2/03
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Projekts "Latviešu valoda -ar prieku!"(Granta līg.Nr.PMIF/6/2018/2/03)
Latviešu valodas kursu pieteikšanās anketa (2020. gadam):
Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!", Nr.PMIF/6/2018/2/03
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

Mūsu paveiktie darbi 2019. gadā!1) īstenojām projektu "Latvija mūs vieno!", kuras laikā tika izdarītas daudzas labas un vajadzīgas lietas pilsoniskajai līdzdalībai un demokrātijas stiprināšanai Latvijā (informatīvajā kampaņā "Latvija mūs vieno" konsultācijas apmeklēja 236 personas, semināros par pilsonisko līdzdalību piedalījās 79 interesenti);
2) papildinājām biedrības mājas lapas sadaļu NATURALIZĀCIJA LATVIJĀ - tajā ievietoti jauni naturalizācijas pārbaudījuma testu paraugi (latviešu valodas daļa), jauni kultūras un vēstures, Satversmes daļas testi un citas aktualitātes tiem, kas vēlas iegūt Latvijas pilsonību;
4) biedrības mājas lapu šogad ir apmeklējuši vairāk nekā deviņi tūkstoši interesentu;
3) ir atbalstīti 4 jauni projekti integrācijas un izglītības jomā;
5) biedrības biedri aktīvi piedalījās aktuālo politikas dokumentu izstrādē, politikas plānošanas sanāksmēs (NVO Dialoga platforma, Kultūras ministrijas rīkotajās u.c.), priekšlikumu un viedokļu sniegšanā;
6) biedrība ir uzsākusi sadarbību ar Latvijas Republikas Tiesībsarga biroju nepilsoņu problēmu identificēšanā un novēršanā pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā;
7) turpinājām projektu īstenošanu - bezmaksas latviešu valodas kursu nodrošināšanu iebraucējiem PMIF projekta ietvaros (PMIF/6/2018/2/03), gada laikā nodrošinot bezmaksas kursus 168 personām (120 akad. st.).
8) joprojām esam vienīgā NVO Latvijā, kas nodarbojas ar nepārtrauktu un sistemātisku palīdzību Latvijas pilsonības iegūšanā (bezmaksas naturalizācijas kursi Rīgas iedzīvotājiem jau 5 gadus, Jūrmalas iedzīvotājiem - jau 4 gadus pēc kārtas).

Kā uzskata biedrības biedri paši, un ko atzīst arī apkārtējie, padarīto labo darbu šogad ir ļoti, ļoti daudz.

Kopā varam darīt labas lietas!
Mēs ticam, ka mums izdosies!

LAIMĪGU JAUNO!
Uzzināt vairāk...

Eiropas Brīvprātīgo dienesta projekts "Audz, Latvija!"


Esam priecīgi, ka kopā ar jums izplatām apbrīnojamu EVS projektu “Audz, Latvija!”, ko īsteno mūsu partneri no Latvijas, organizācija “Latvijas Jauniešu Attīstības Centrs”.
Projekta “Audz, Latvija!” laikā divi brīvprātīgie Darija un Kyrylo no Ukrainas atbrauca uz Rīgu, lai ar savām iniciatīvām vadītu aktivitāšu sarakstu un attīstītu latviešu kopienu.
Mūs iespaidoja rezultāti un mēs ar prieku publicējām šo videoklipu, lai cilvēki no mūsu valsts iegūtu motivāciju piedalīties turpmākajos projektos saskaņā ar Eiropas Solidaritātes korpusu - programmu, kas nāca pēc Eiropas Brīvprātīgo dienesta.

We are glad to disseminate with you an amazing EVS project “Grow, Latvia!” implemented by our partners from Latvia, the organisation Latvijas Jauniešu Attīstības Centrs.
During “Grow, Latvia!” project, two volunteers Daria and Kyrylo from Ukraine came to Riga to run a list of activities and develop Latvian community with their initiatives.
We were impressed by the results and happy to make this publication so people from our country will get motivation to participate in future projects, under European Solidarity Corps - the programme which came after European Voluntary Service.

Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

Projektā "Latviešu valoda- ar prieku!" 2019. gadā mācības sekmīgi pabeiguši 143 dalībnieki!


2019. gada sākumā uzsākām projekta "Latviešu valoda - ar prieku!" īstenošanu.
Šī gada laikā esam nodrošinājuši bezmaksas kursus 168 personām (120 akad. st.), trešo valstu pilsoņiem.
Sekmīgi kursus pabeidza un apliecības ieguva 143 dalībnieki.
Kursu noslēgumā tika veikta dalībnieku anketēšana, kurā projekta dalībnieki viennozīmīgi atzīst šādu kursu nepieciešamību un lietderību,
jo kursi palīdzējuši gan daudz labāk saprast līdzcilvēkus, gan arī lielākā daļa strādājošo dalībnieku norāda, ka tie ļoti noder darba vajadzībām.
Kursanti ļoti atzinīgi novērtē īstenošanas personāla un latviešu valodas pasniedzēju pozitīvismu, ieguldīto darbu, interaktīvās mācību metodes, kā arī ir ļoti apmierināti ar latviešu valodas kursu norisi un organizāciju
Arī 2020. gadā turpināsim šādu bezmaksas kursu īstenošanu, kopā būs 13 jaunas grupas.
Aicinām reģistrēties bezmaksas latviešu valodas kursiem!

Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!"
Nr. PMIF/6/2018/2/03
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%). Uzzināt vairākimage
Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Aicinām pieteikties jaunam projektam "Latviešu valoda remigrantiem"!


Projekta mērķa grupa ir remigrējušie diasporas pārstāvji un viņu ģimenes locekļi – gan pieaugušie, gan bērni un jaunieši, kā arī diasporas pārstāvji un viņu ģimenes locekļi, kas gatavojas remigrēt uz Latviju.
Mācības būs brīvi pieejamas ikvienam mērķa grupas pārstāvim, kas atbilst šiem kritērijiem (kopā - 90 personām).

Latviešu valodas apguve tiks veikta pēc programmas 104 (45 min.) akadēmisko stundu apjomā (1 reize - 2 astron. stundas (60 min.), 2-3 reizes ned.).
Latviešu valodas mācību kursi paredzēti trīs līmeņos – pamata, vidējā, un augstākajā (līdz C1).
Projekts ilgs līdz 2021. gada 30 septembrim.
Bezmaksas latviešu valodas kursi notiks gan 2020., gan arī 2021. gadā.
Mācības sāksim jau 2020. gada 27. janvārī!
Nenokavē!


Remigrantu kursu pieteikšanās anketa:Projekts “Latviešu valoda remigrantiem!, Nr. 2019.LV/LVRM/05/04
Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.

Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

Aicinām pieteikties jaunam projektam "Latviešu valoda remigrantiem"!


Projekta mērķa grupa ir remigrējušie diasporas pārstāvji un viņu ģimenes locekļi – gan pieaugušie, gan bērni un jaunieši, kā arī diasporas pārstāvji un viņu ģimenes locekļi, kas gatavojas remigrēt uz Latviju. Mācības būs brīvi pieejamas ikvienam mērķa grupas pārstāvim, kas atbilst šiem kritērijiem (kopā - 90 personām).

Latviešu valodas apguve tiks veikta pēc programmas 104 (45 min.) akadēmisko stundu apjomā (1 reize - 2 astron. stundas (60 min.), 2-3 reizes ned.).
Latviešu valodas mācību kursi paredzēti trīs līmeņos – pamata, vidējā, un augstākajā (līdz C1).
Projekts ilgs līdz 2021. gada 30 septembrim.
Bezmaksas latviešu valodas kursi notiks gan 2020., gan arī 2021. gadā.

Mācības sāksim jau 2020. gada 27. janvārī!

Projekts "Latviešu valoda remigrantiem!", Nr. 2019.LV/LVRM/05/04
Projekts tiek īstenots ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu.


Pieteikšanās anketa projektā "Latviešu valoda remigrantiem":


Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

Latviešu valodas kursos esam pabeiguši mācīt pirmās rudens grupas!


Šogad rudenī bezmaksas latviešu valodas kursos projektā "Latviešu valoda - ar prieku" uzsākām 7 jaunas grupas.
Latviešu valodas kursos 2 grupās mācījās Vjetnamas iedzīvotāji, kopā 27 personas.
Esot četrus mēnešus kopā un sākot ar alfabēta mācīšanos, iepazīstoties, sadraudzējoties ar šiem jaukajiem cilvēkiem, mūsu kursu dalībniekiem, esam sapratuši, cik dažādība, citas kultūras tradīcijas var būt skaistas un vērtīgas.
Kursu dalībnieki bija ļoti atsaucīgi, centīgi, jo vēlas dzīvot mūsu valstī un mācīties mūsu valodu.
Mums ļoti patika šis kopā pavadītais laiks!

Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!"
Nr. PMIF/6/2018/2/03
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%). Uzzināt vairākimage
Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

Bezmaksas naturalizācijas kursi šogad Rīgā ir beigušies!


Biedrība "Inovāciju atbalsta centrs" 2019. gada 31. oktobrī pabeidza projekta "Rīdzinieki naturalizējas - 2019" īstenošanu.
Projektā tika iesaistīti 64 dalībnieki (Rīgas iedzīvotāji), kas bez maksas apmeklēja naturalizācijas kursus, kārtoja izmēģinājuma eksāmenus PMLP, kā arī lielākā daļa jau ir veiksmīgi nokārtojusi visus 7 pārbaudījumus (klausīšanās, lasīšanas, rakstīšanas, runāšanas daļa, vēstures un kultūras daļa, Satversme, Latvijas valsts himnas zināšanas).
Apsveicam jaunos Latvijas pilsoņus!
Mēs lepojamies ar jums!

2019. gadā naturalizācijas kursus organizējām projektā “Rīdzinieki naturalizējas – 2019”. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Šādus bezmaksas kursus biedrība Rīgas iedzīvotājiem nodrošina kopš 2015. gada, kopā 5 gadu laikā kursos iesaistīti vairāk nekā 330 Rīgas iedzīvotāji. Latvijas pilsonību katru gadu iegūst 90% no projekta dalībniekiem!
Šie rādītāji, ko mēs kopīgiem spēkiem sasniedzam, ir ļoti augsti, jo, pirmkārt, kā atskaites punkts ir tas, ka gandrīz visi projekta dalībnieki, kas uzsāk, arī pabeidz mācības, otrkārt, šie Rīgas iedzīvotāji ir kļuvuši/ kļūst par Latvijas pilsoņiem, kas ir valstiski ļoti svarīgs jautājums.

Lai sasniegtu šādus rezultātus, ir nepieciešama nepārtraukta kursu dalībnieku iedrošināšana un motivēšana, labs komandas darbs un profesionalitāte, kā arī milzīgs atbildība un gribasspēks no otrās puses – kursu dalībniekiem.
Tas ir grūts, taču ļoti, ļoti vajadzīgs darbs, ko darām un paveicam kopā! ... Uzzināt vairāk

Latvija mūs tiešām vieno!


Biedrība "Inovāciju atbalsta centrs" no 01.02.2019. - 31.10.2019 īstenoja projektu "Latvija mūs vieno!", kurā laikā ir izdarītas daudzas labas un vajadzīgas lietas pilsoniskajai līdzdalībai un demokrātijas stiprināšanai Latvijā:
1) ir realizēta informatīvā kampaņa "Latvija mūs vieno!", kuras laikā konsultācijas ir apmeklējušas 236 personas, semināros par pilsonisko līdzdalību piedalījušies 79 interesenti;
2) ir papildināta biedrības mājas lapas sadaļa NATURALIZĀCIJA LATVIJĀ - ievietoti jauni naturalizācijas pārbaudījuma testu paraugi (latviešu valodas daļa), jauni kultūras un vēstures, Satversmes daļas testi un citas aktualitātes tiem, kas vēlas iegūt Latvijas pilsonību;
3) ir atbalstīti 4 jauni projekti integrācijas un izglītības jomā;
4) biedrības mājas lapu projekta laikā ir apmeklējuši vairāk nekā seši tūkstoši interesentu;
5) biedrības biedri aktīvi piedalījās aktuālo politikas dokumentu izstrādē, politikas plānošanas sanāksmēs (NVO Dialoga platforma, Kultūras ministrijas rīkotajās u.c.), priekšlikumu un viedokļu sniegšanā;
6) biedrība ir uzsākusi sadarbību ar Latvijas Republikas Tiesībsarga biroju nepilsoņu problēmu identificēšanā un novēršanā pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā.

Kā uzskata biedrības biedri paši un ko atzīst arī apkārtējie, padarīto labo darbu šī projekta ietvaros ir ļoti, ļoti daudz. Jautājumi, ko risina biedrība, proti, nepilsoņu un trešo valstu pilsoņu problēmas, latviešu valodas vides stiprināšana, pilsonības iegūšana un citi sabiedrības integrācijas jautājumi, viennozīmīgi ir svarīgi visas valsts mērogā, demokrātijas virzības un sabiedriskajos procesos, jo tikai izglītota, pilsoniski aktīva sabiedrība var darboties valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarboties valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā.
Kopā varam darīt labas lietas!
Mēs ticam, ka mums izdosies!

Projekts "Latvija mūs vieno!", Nr. 2019.LV/NVOF/ DAP/059/06

Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

Esam pabeiguši informatīvo kampaņu "Latvija mūs vieno"!


Izzinoši, aizrautīgi, lieliska lektore - tādas atsauksmes pamatā esam saņēmuši par pilsoniskās aktivitātes semināriem, ko īstenojām informatīvās kampaņas "Latvija mūs vieno!" laikā.
Darīsim lietas kopā - iepazīsim, izzināsim, atbalstīsim cits citu!
Projekts "Latvija - mūs vieno!"
Nr.2019.LV/NVOF/DAP/059/06
Uzzināt vairāk

Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

Sākam bezmaksas latviešu valodas kursus iebraucējiem Jelgavā!


Šodien, 01.10.2019. projektā "Latviešu valoda - ar prieku" sākam latviešu valodas mācību kursus Jelgavā.
Izturību un veiksmi pasniedzējai un aktīvajiem kursantiem!
“Latviešu valoda - ar prieku!"
PMIF/6/2018/2/03
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).
Uzzināt vairākimage
Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

Bezmaksas latviešu valodas kursi iebraucējiem (rudens grupas) Rīgā!


Septembris - mācību laiks! Arī latviešu valodas kursos šobrīd rudens grupās Rīgā mācās 5 aktīvās grupas (foto galerija).
“Latviešu valoda - ar prieku!”
PMIF/6/2018/2/03
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).
Uzzināt vairākimage
Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Tā kā mācīties gribētāju kļūst arvien vairāk, aicinām uz sadarbību jaukus un atraktīvus latviešu valodas pasniedzējus Rīgā un Jūrmalā!


Rīgā - iesaiste projektā "Latviešu valoda - ar prieku!"
(bezmaksas latviešu valodas kursi iebraucējiem A, B, C līmenī).
Stundas likme - 8 EUR (akad.st., bruto), darba līgums, projekts līdz 31.12.2020.

Jūrmalā -"Lietišķās rakstības prasmes un lietvedības organizēšana, dokumentu izstrādes praktikums” (bezdarbniekiem, darba dienās, 8 akad. st. dienā, 40 akad.st);
Iesaiste projektā "Latviešu valoda - ar prieku!"
(bezmaksas latviešu valodas kursi iebraucējiem A, B, C līmenī)
Stundas likme - 8 EUR (akad.st., bruto), darba līgums.

Nepieciešama atbilstīga izglītība un darba pieredze ne mazāk kā 3 gadi pieaugušo mācīšanā.
Gaidīsim Jūsu CV un izglītības dokumentus uz e-pastu:
info@inovacijucentrs.lv Vairāk informācijas pa tālruni: (+371) 26172018
Informācija par mums: https://www.inovacijucentrs.lv/

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Bezmaksas naturalizācijas kursos jaunas grupas no 26.08.2019! PĒDĒJĀS!


Nenokavē iespēju saņemt Latvijas pilsoņa pasi jau šogad!

Pirmdiena/ trešdiena plkst. 15:00;
Pirmdiena/ trešdiena plkst. 18:00!
Vairāk info: www.inovacijucentrs.lv
Projekts "Rīdzinieki naturalizējas- 2019" (DIKS-19-629-lī)...

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Bezmaksas latviešu valodas kursos jaunas grupas no 09.09.2019.


Grupa A1 9.00 (4 akad.st.) Pirmdiena/Trešdiena;
Grupa A2 12.00 (4 akad.st.) Pirmdiena/Trešdiena;
Grupa B1 11.00 (4 akad.st.) Otrdiena/Ceturtdiena;
Vieta: Visvalža iela 1, Rīga

Ja vēlaties mācīties!!!
SŪTIET SMS uz tālruni (+371)26172018:
Vārds, uzvārds
Laiks, grupa

Projekts "Latviešu valoda -ar prieku!", Nr.PMIF/6/2018/2/03
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Informatīvā kampaņa "Latvija mūs vieno!"


Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs” turpina informatīvo kampaņu “Latvija mūs vieno!”, kuras laikā tiek sniegtas bezmaksas konsultācijas par naturalizācijas jautājumiem, konsultācijas iebraucējiem. Nāc un piedalies!

Tuvākie semināri:
09.08.2019 un 14.08.2019! (plkst.15:00, plkst:18:00);
17.10.2019. un 24.10.2019! (plkst.15:00, plkst:18:00);
19.10.2019. un 26.10.2019! (plkst.16:00)
Rīga, Visvalža iela 1/ Maskavas iela 264
Pieteikšanās anketa semināriem:


Projekts "Latviešu valoda -ar prieku!"(Granta līg.Nr.PMIF/6/2018/2/03)
Latviešu valodas kursu pieteikšanās anketa:Projekts "Rīdzinieki naturalizējas -2019". Noteikumi uzņemšanai naturalizācijas kursos:


→ jābūt Rīgas iedzīvotājam;
→ jāiesniedz iesniegums Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē par Latvijas pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā (2 nedēļu laikā pēc kursu sākuma).

Pieteikšanās anketa naturalizācijas kursiem:Rīgas iedzīvotājus aicinām pieteikties bezmaksas naturalizācijas un latviešu valodas kursiem


Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs” ir uzsākusi pieteikšanos bezmaksas naturalizācijas kursiem. Noteikumi uzņemšanai naturalizācijas kursos:
→ jābūt Rīgas iedzīvotājam;
→ jāiesniedz iesniegums (2 nedēļu laikā pēc mācību uzsākšanas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē par Latvijas pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā.
Dalībnieku reģistrācija kursiem notiek tiešsaistes režīmā mājas lapā www.inovacijucentrs.lv, kā arī sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļām.
Kopumā bezmaksas kursus varēs apmeklēt 60 Rīgas iedzīvotāji (6 grupas), kas tiešām vēlas iegūt pilsonību naturalizācijas kārtībā. Kursos paredzēta latviešu valodas daļa, Latvijas Satversme, vēsture un kultūra, kopā 60 akadēmiskās stundas. Mācības notiks Rīgas centrā, Visvalža ielā 1 (ieeja no fasādes puses). Plānotais kursu sākšanas datums 30.04.2019.
Būs dienas un vakara grupa (pkst.15:00 un 18:00) divas reizes nedēļā – otrdiena/ ceturtdiena.
Šāda veida bezmaksas naturalizācijas kursus biedrība organizē jau kopš 2015. gada. Pēdējo četru gadu laikā ar biedrības biedru palīdzību Latvijas pilsonību ieguvuši vairāk nekā 250 Rīgas iedzīvotāji. 2019. gadā naturalizācijas kursus organizējam projektā “Rīdzinieki naturalizējas – 2019”. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.
Tāpat biedrība turpina projekta “Latviešu valoda – ar prieku!” īstenošanu. Projektā paredzēts iesaistīt 300 personas, trešo valstu pilsoņus*, kas varēs bez maksas mācīties latviešu valodu 120 akadēmisko stundu apjomā, kā arī 50% no viņiem būs iespēja bez maksas kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā (VISC). Pirmās piecas grupas jau mācās (A līmenis, iesācēji), šobrīd komplektējam jaunas grupas.
Bezmaksas latviešu valodas kursi tiek īstenoti projektā "Latviešu valoda - ar prieku!", PMIF/6/2018/2/03. Projekta īstenošanas laiks 01.01.2019. – 31.12.2020. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Informāciju sagatavoja:
Valdes priekšsēdētāja I. Janiša, tālr. (+371) 26172018


*Trešo valstu pilsonis - persona, kura nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

Mācies latviešu valodu– ar prieku! Aicinām iesaistīties!

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs” ir uzsākusi apjomīga projekta “Latviešu valoda – ar prieku!” īstenošanu. Projektā paredzēts iesaistīt 300 personas, trešo valstu pilsoņus*, kas varēs bez maksas mācīties latviešu valodu 120 akadēmisko stundu apjomā, kā arī 50% no viņiem bez maksas varēs kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā (VISC).

Latviešu valodas mācību kursi paredzēti trīs līmeņos – pamata (A), vidējā (B), un augstākajā (C). Katrā līmenī tiks attīstītas visas četras latviešu valodas prasmes – klausīšanās, lasīšana, rakstīšana un runāšana. Mācības būs piemērotas dažādu vecumposmu cilvēkiem, lai ne tikai interaktīvā veidā apgūtu latviešu valodu, bet arī sagatavotu trešo valstu pilsoņus valsts valodas prasmei profesionālajām vajadzībām, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai – iegūtu kādu no valsts valodas prasmes līmeņiem un būtu konkurētspējīgi darba tirgū.
Pirmās piecas grupas jau ir uzsākušas mācīties (A līmenis, iesācēji), turpinām komplektēt jaunas grupas. Plānotais mācību laiks jaunajām grupām – otrdiena/ ceturtdiena, dienas (plkst. 12:00/15:00) un vakara laiks (plkst.18:00).

Vairāk informācijas un reģistrācijas anketa pieejama https://inovacijucentrs.lv/

Latviešu valodas kursu norises vieta: Visvalža iela 1, Rīga. Iespējams organizēt arī citās vietās Latvijā (pēc pieprasījuma).

Projekts "Latviešu valoda - ar prieku!", PMIF/6/2018/2/03.
Projekta īstenošanas laiks 01.01.2019. – 31.12.2020.
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Informāciju sagatavoja:
biedrība “Inovāciju atbalsta centrs”
tālr. (+371) 26172018

*Trešo valstu pilsonis - persona, kura nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

Latviešu valodas kursi

Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs” ir pabeigusi projekta “MĒS – Latvijā” īstenošanu

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

2018. gada 29. decembrī kuplā skaitā ar floristikas meistarklasēm, atraktīvās etno kompānijas “Zeidi” piedalīšanos tika pabeigta projekta “MĒS – Latvijā” realizēšana.
Projekta mērķis ir sasniegts, proti, nodrošināti integrācijas kursi Rīgas un Latgales reģionā mērķa grupai – trešo valstu pilsoņiem –, kopā vairāk nekā 370 dalībniekiem.
Projekta dalībnieki ir pateicīgi par iespēju iesaistīties šādā interesantā projektā, iegūt jaunus draugus, jaunas zināšanas par Latviju, tās vēsturi, kultūru, politisko sistēmu, nodarbinātības un uzņēmējdarbības iespējām, kā arī ar nepacietību gaida bezmaksas latviešu valodas kursu sākumu. Bezmaksas latviešu valodas kursus šai mērķa grupai projektā “Latviešu valoda – ar prieku!” biedrība nodrošinās 2019. un 2020. gadā.

Kā atzīst paši dalībnieki, lai pilnvērtīgi dzīvotu un strādātu Latvijā, ir nepieciešamas gan latviešu valodas zināšanas, gan arī iespēja satikt līdzīgi domājošos, dalīties pieredzē, organizēt kopīgus tematiskos pasākumus ar latviešiem. Integrācijai jābūt vieglai, interesantai, patīkamai, tad ir atdeve no visām pusēm, kā arī ir iespēja nodrošināt ļoti labus projekta rezultātus.

Projekts MĒS – Latvijā”, granta līg.Nr.PMIF/8/2017/1/07
Projekta īstenošanas laiks 01.07.2017. – 31.12.2018
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%)


Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs”
www.inovacijucentrs.lv, tālr. +371 26172018

Projekts "Latviešu valoda -ar prieku!"(Granta līg.Nr.PMIF/6/2018/2/03)
Latviešu valodas kursu pieteikšanās anketa:Projekts "MĒS- Latvijā,"(Granta līg.Nr.PMIF/8/2017/1/07)
Integrācijas kursu pieteikšanās anketa:INTEGRĀCIJAS KURSU GRAFIKS (grupas no 03.10.2018):

Rīta grupa, plkst.12:00,
03.10.2018., 10.10.2018., 17.10.2018., 24.10.2018.,
31.10.2018., 07.11.2018., 14.11.2018.

Projekts "MĒS - Latvijā", Granta līg.Nr.PMIF/8/2017/1/07.
Integrācijas kursu norises adrese:
Rīga, Visvalža iela 1 (ieeja no ielas puses).

INTEGRĀCIJAS KURSU GRAFIKS (grupas no 04.10.2018):

Vakara grupa, plkst.18:00,
04.10.2018., 09.10.2018., 16.10.2018., 18.10.2018.,
23.10.2018., 25.10.2018., 30.10.2018.

Projekts "MĒS - Latvijā", Granta līg.Nr.PMIF/8/2017/1/07.
Integrācijas kursu norises adrese:
Rīga, Visvalža iela 1 (ieeja no ielas puses).

BEZMAKSAS NATURALIZĀCIJAS UN INTEGRĀCIJAS KURSI – JAUNAJĀ MĀCĪBU GADĀ JAUNAS IESPĒJAS!

Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs” aicina pieteikties šādiem bezmaksas kursiem:

Naturalizācijas kursi Rīgā (2 pēdējās grupas, 60 akad.stundas):
Kursu sākums 29.08.2018. (dienas grupa, 15:00)
Kursu sākums 27.08.2018. (vakara grupa, 18:00)

Naturalizācijas kursi Jūrmalā (48 akad. st.):
Kursu sākums 06.09.2018. (vakara grupa, 18:00).

Integrācijas kursi Rīgā (28 akad.stundas):
Kursu sākums 30.08.2018. (dienas grupa, 15:00)
Kursu sākums 28.08.2018. (vakara grupa, 18:00)
Kursi paredzēti iebraucējiem no Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Uzbekistānas, Ķīnas, Indijas un citām valstīm (vairāk par projektu un pieteikšanās: https://inovacijucentrs.lv/mes-latvija.php).
Svarīgi – izmaiņas Imigrācijas likumā paredz, ka 2019. gadā šie būs kursi būs maksas un obligāti visiem, kas Latvijā uzturas ar uzturēšanās atļaujām!
Būs jaunas grupas arī septembrī, oktobrī un novembrī!

Integrācijas kursi Rēzeknē, Balvos, Ludzā/Maltā – 07.09.2018!

Pieteikšanās kursiem notiek biedrības mājas lapā tiešsaistes režīmā www.inovacijucentrs.lv, kā arī pa tālruni: +371 26172018.
Mācības Rīgā notiek Rīgas centrā, Visvalža ielā 1 (ieeja no fasādes puses),
Jūrmalā – Mežmalas pamatskolā (reģistrēšanās kursiem Jūrmalas pilsētas Labklājības pārvaldes Sabiedrības integrācijas nodaļā, Nometņu ielā 2a, tālr.: 67731953).

INTEGRĀCIJAS KURSU GRAFIKS (grupas no 25.07.2018):

Rīta grupa, plkst.11:00,
25.07.2018., 01.08.2018., 06.08.2018., 08.08.2018.,
13.08.2018., 20.08.2018., 22.08.2018.

Dienas grupa, plkst.14:30,
25.07.2018., 01.08.2018., 06.08.2018., 08.08.2018.,
13.08.2018., 20.08.2018., 22.08.2018.

Projekts "MĒS - Latvijā", Granta līg.Nr.PMIF/8/2017/1/07.
Integrācijas kursu norises adrese:
Rīga, Visvalža iela 1 (ieeja no ielas puses).

INTEGRĀCIJAS KURSU GRAFIKS (grupas no 19.07.2018):

Dienas grupa, plkst.15:00,
19.07.2018., 24.07.2018., 26.07.2018., 31.07.2018.,
02.08.2018., 07.08.2018., 09.08.2018.

Vakara grupa, plkst.18:00,
19.07.2018., 24.07.2018., 26.07.2018., 31.07.2018.,
02.08.2018., 07.08.2018., 09.08.2018.

Projekts "MĒS - Latvijā", Granta līg.Nr.PMIF/8/2017/1/07.
Integrācijas kursu norises adrese:
Rīga, Visvalža iela 1 (ieeja no ielas puses).

INTEGRĀCIJAS KURSU GRAFIKS (grupas no 31.05.2018):

Dienas grupa, plkst.15:00,
4 akad.stundas katru reizi).
31.05.2018., 05.06.2018., 07.06.2018., 12.06.2018.,
14.06.2018., 21.06.2018., 28.06.2018.

Vakara grupa, plkst.18:00,
4 akad.stundas katru reizi).
31.05.2018., 05.06.2018., 07.06.2018., 12.06.2018.,
14.06.2018., 21.06.2018., 28.06.2018.

Projekts "MĒS - Latvijā", Granta līg.Nr.PMIF/8/2017/1/07.
Integrācijas kursu norises adrese:
Rīga, Visvalža iela 1 (ieeja no ielas puses).

AICINĀM UZ EKSKURSIJU "Sagaidīsim vasaru Latgalē!"


Trešo valstu pilsoņus un viņu ģimenes locekļus aicinām 09.06.2018 braukt ekskursijā "Sagaidīsim vasaru Latgalē!"


INTEGRĀCIJAS KURSU NORISES GRAFIKS


Dienas grupa, plkst.12:00,
4 akad.stundas katru reizi.
Kursu norises grafiks:
29.03.2018., 06.04.2018., 13.04.2018.,
20.04.2018., 27.04.2018., 03.05.2018.,11.05.2018

Integrācijas kursu norises adrese:
Rīga, Visvalža iela 1 (ieeja no ielas puses).

INTEGRĀCIJAS KURSU NORISES GRAFIKS


Rīta grupa, plkst.09:00,
4 akad.stundas katru reizi.
Kursu norises grafiks:
23.03.2018., 29.03.2018., 06.04.2018.,
13.04.2018., 20.04.2018., 27.04.2018., 03.05.2018.

Integrācijas kursu norises adrese:
Rīga, Visvalža iela 1 (ieeja no ielas puses).

Rīgas iedzīvotājus aicinām pieteikties bezmaksas naturalizācijas kursiem


Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs” uzsāk pieteikšanos bezmaksas naturalizācijas kursiem. Noteikumi uzņemšanai naturalizācijas kursos:
→ jābūt Rīgas iedzīvotājam;
→ jāiesniedz iesniegums (2 nedēļu laikā pēc mācību uzsākšanas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē par Latvijas pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā.

Dalībnieku reģistrācija kursiem notiek tiešsaistes režīmā mājas lapā www.inovacijucentrs.lv, kā arī sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļām.
Kopumā bezmaksas kursus varēs apmeklēt 60 Rīgas iedzīvotāji, kas tiešām vēlas iegūt pilsonību naturalizācijas kārtībā. Kursos paredzēta latviešu valodas daļa, Latvijas Satversme, vēsture un kultūra, kopā 60 akadēmiskās stundas. Kursos būs iespēja mācīties sev vēlamā laikā (rīta, dienas, vakara grupas). Mācības notiks Rīgas centrā, Visvalža ielā 1 (ieeja no ielas puses).

Naturalizācijas kursu sākums 19.03.2018.
Šāda veida bezmaksas naturalizācijas kursus biedrība organizē jau kopš 2015. gada, pēdējo trīs gadu laikā ar biedrības biedru palīdzību Latvijas pilsonību ieguvuši vairāk nekā 170 Rīgā dzīvojoši nepilsoņi/trešo valstu pilsoņi.
2018. gadā naturalizācijas kursus organizējam projektā “Rīdzinieki naturalizējas –2018”. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Projekts"Rīdzinieki naturalizējas -2018". Noteikumi uzņemšanai naturalizācijas kursos:


→ jābūt Rīgas iedzīvotājam;
→ jāiesniedz iesniegums Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē par Latvijas pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā (2 nedēļu laikā pēc kursu sākuma).

Pieteikšanās anketa naturalizācijas kursiem:Mutē kūstošas piparkūkas un smaržīga kafija?

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu
Sagaidām baltos svētkus un iepazīstam Latviju kopā!
Kāpēc ne?
Pie mums – garšīgi un interesanti vienmēr!
Piedāvājam bezmaksas integrācijas kursus trešo valstu pilsoņiem (arī patvēruma meklētājiem), kas legāli uzturas Latvijā.
Mūsu pasniedzēji: VID darbinieki, lielu valsts projektu un organizāciju vadītāji, erudīti, pieredzes bagāti, kas pastāstīs par visu, kas jāzina, dzīvojot Latvijā.
Projekts “MĒS – Latvijā”,
Granta līgums Nr. Nr.PMIF/8/2017/1/07
Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image

Projekts "MĒS - Latvijā." Integrācijas kursu “Vēsture, kultūra, sociālie procesi un uzņēmējdarbības iespējas – viss svarīgākais dzīvei Latvijā” grafiks. (28 akadēmiskās stundas).


Kursu norises grafiks:


Pirmdienas, rīta grupa, plkst.10:00,
4 akad.stundas katru reizi).
30.10.2017., 06.11.2017., 13.11.2017.,
27.11.2017., 04.12.2017., 11.12.2017.

Trešdienas, dienas grupa, plkst.13:30,
4 akad.stundas katru reizi).
30.10.2017., 06.11.2017., 13.11.2017., 22.11.2017.,
27.11.2017., 04.12.2017., 11.12.2017.

Integrācijas kursu norises adrese:
Rīga, Visvalža iela 1 (ieeja no ielas puses).
Trešdienas, dienas grupa, plkst.15:00,
4 akad.stundas katru reizi).
27.09.2017., 04.10.2017., 11.10.2017., 18.10.2017.,
25.10.2017., 01.11.2017., 08.11.2017.

Trešdienas, vakara grupa, plkst.18:00,
4 akad.stundas katru reizi).
27.09.2017., 04.10.2017., 11.10.2017., 18.10.2017.,
25.10.2017., 01.11.2017., 08.11.2017.

Integrācijas kursu norises adrese:
Rīga, Visvalža iela 1 (ieeja no ielas puses).

Rīgā jaunas grupas naturalizācijas kursos no 15. augusta!


Kursu grafiks:


1 dienas grupa (otrdiena, ceturtdiena, plkst. 15:00)
15.08.2017., 17.08.2017., 22.08.2017., 24.08.2017.,
29.08.2017., 31.08.2017., 05.09.2017., 07.09.2017.,
12.09.2017., 14.09.2017., 19.09.2017., 21.09.2017.,
26.09.2017., 28.09.2017., 03.10.2017.
4 akad. stundas katru reizi.

1 vakara grupa (otrdiena, ceturtdiena, plkst. 18:00)
15.08.2017., 17.08.2017., 22.08.2017., 24.08.2017.,
29.08.2017., 31.08.2017., 05.09.2017., 07.09.2017.,
12.09.2017., 14.09.2017., 19.09.2017., 21.09.2017.,
26.09.2017., 28.09.2017., 03.10.2017.
4 akad. stundas katru reizi.

Integrācijas kursu norises adrese:
Rīga, Visvalža iela 1 (ieeja no ielas puses).

Tagad bezmaksas naturalizācijas kursi arī JŪRMALĀ (no 14.06.2017)!


Kursu grafiks:


14.06.2017., 21.06.2017., 28.06.2017., 05.07.2017.,
12.07.2017., 19.07.2017., 26.07.2017., 02.08.2017.,
09.08.2017., 16.08.2017., 23.08.2017., 30.08.2017.

11.10.2017., 18.10.2017., 23.10.2017., 25.10.2017.,
30.10.2017., 01.11.2017., 06.11.2017., 08.11.2017.,
13.11.2017., 15.11.2017., 22.11.2017., 27.11.2017.
4 akad. stundas katru reizi.

Tagad bezmaksas naturalizācijas kursi arī RĪGĀ (no 13.06.2017)!


Naturalizācijas kursos mācības šī gada 8.jūnijā uzsāks 2 jaunas grupas:


1 dienas grupa (otrdiena, ceturtdiena, plkst. 15:00)
13.06.2017., 15.06.2017., 20.06.2017.,
27.06.2017., 29.06.2017., 04.07.2017., 06.07.2017.,
11.07.2017., 13.07.2017., 18.07.2017., 20.07.2017.,
25.07.2017., 27.07.2017., 01.08.2017., 03.08.2017.
4 akad. stundas katru reizi.

1 vakara grupa (otrdiena, ceturtdiena, plkst. 18:00)
13.06.2017., 15.06.2017., 20.06.2017.,
27.06.2017., 29.06.2017., 04.07.2017., 06.07.2017.,
11.07.2017., 13.07.2017., 18.07.2017., 20.07.2017.,
25.07.2017., 27.07.2017., 01.08.2017., 03.08.2017.

4 akad. stundas katru reizi.
Kursu norises vieta: Rīga, Visvalža iela 1 (ieeja no ielas puses).

Projekts "Mēs - PAR Latvijas pilsonību II"- naturalizācijas kursi


Pirmā kursu dalībnieku tikšanās reize būs 06.04.2017. plkst. 17:00-20:00 (prezentācija par projektu, kursu dalībnieku atlase).
Vieta: Rīga, Visvalža iela 1.
Laipni gaidīti visi projekta dalībnieki!

Naturalizācijas kursos mācības šī gada 11. aprīlī uzsāks 2 grupas.


1 dienas grupa (otrdiena, ceturtdiena, plkst. 15:00)
11.04.2017., 13.04.2017., 20.04.2017., 25.04.2017.,
27.04.2017., 02.05.2017., 09.05.2017.,
11.05.2017., 16.05.2017., 18.05.2017., 23.05.2017.,
25.05.2017., 27.05.2017., 30.05.2017., 01.06.2017.
4 akad. stundas katru reizi.

1 vakara grupa (otrdiena, ceturtdiena, plkst. 18:00)
11.04.2017., 13.04.2017., 20.04.2017., 25.04.2017.,
27.04.2017., 02.05.2017., 09.05.2017.,
11.05.2017., 16.05.2017., 18.05.2017., 23.05.2017.,
25.05.2017., 27.05.2017., 30.05.2017., 01.06.2017.

Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

Bezmaksas naturalizācijas kursi Rīgā!

Mums ir labi jaunumi! Sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu sākam jaunu projektu! No 8. marta Rīgas iedzīvotāji var pieteikties bezmaksas naturalizācijas kursiem. Kursos paredzēta laviešu valodas daļa (30 akad.st.), Latvijas vēsture, kultūra un Satversme (30 akad.st), kopā 60 akadēmiskās stundas. Kopā kursos varēs mācīties 60 Rīgas iedzīvotāji (6 grupas), kursi sāksies no 06.04.2017... Uzzināt vairāk

NOTIKUMI 2016

Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

Esam pabeiguši projekta “Mēs – PAR Latvijas pilsonību!” realizāciju

Kopumā visās aktivitātēs (naturalizācijas kursi, informācijas dienas PMLP un izglītojošs integrācijas cikls) piedalījās vairāk nekā 90 Rīgas iedzīvotāji.Projektā tika iesaistīti Rīgas maznodrošinātie nepilsoņi un sociālās atstumtības riskam pakļautās personas, kas patiešām vēlas naturalizēties, tostarp arī sievietes un ģimenes ar bērniem... Uzzināt vairāk

Inovaciju atbalsta centrs Nav attēlu

Naturalizācijas kursos jaunas grupas no 09.08.2016!


Mācību grafiks:
Otrdiena/ceturtdien plkst:15:00 (dienas grupa).
Otrdiena/ceturtdiena plkst:18:00 (vakara grupa).
Plānotie datumi:
Augusts: 09.08.2016., 11.08.2016., 16.08.2016., 18.08.2016., 23.08.2016., 25.08.2016., 30.08.2016.
Septembris: 01.09.2016.(vai piektdiena,02.09.2016.), 06.09.2016., 08.09.2016., 13.09.2016., 15.09.2016., 20.09.2016., 22.09.2016., 27.09.2016.


Naturalizācijas kursu norises vieta: Latvijas Zinātņu akadēmija
(Rīga, Akadēmijas laukums 1, 336. audit. (3. stāvs, blakus liftam).

Nodarbības pēc līgo svētkiem!

27.06.2016. plkst.15:00, plkst.18:00

28.06.2016. plkst. 15:00. Gaidām kursu dalībniekus!
Latvijas Zinātņu akadēmija, 336. kabinets

29.06.2016. mūsu projekta dalībniekiem Daugavpils ielā 31 būs informācijas diena. pieteikties pa tālr: 26172018!

22.06. - nodarbības abām grupām nenotiks, jo būs pasākums, kas veltīts vasaras saulgriežiem.

22.06.2016. notiks vasaras saulgriežu pasākums "Saules gredzens":
15:30 Tikšanās pie Doma laukuma, Zāļu tirgus apmeklējums. Aktivitātes pilsētvidē.
17:00 Atgriežamies mācību telpās, kur radošā atmosfērā vainagu/vītņu pīšana, tautas tradīciju apguve, kā arī vasaras saulgriežiem raksturīgo ēdienu un dzērienu degustēšana.

Pasākuma norises laiks: plkst. 15:30 -18:30.
Norises vieta: Rīga, Doma laukums, Vecrīga, Latvijas Zinātņu akadēmija, 336. kab.

Projektā "Mēs - PAR Latvijas pilsonību!" pirmā kursu dalībnieku tikšanās reize: 21.04.2016. plkst. 18:00 -19:30 (vieta: Latvijas Zinātņu akadēmija (Akadēmijas laukums 1, Auditorija Nr.2 (329).

Naturalizācijas kursu grafiks:

1 dienas grupa (pirmdiena, trešdiena, plkst. 15:00) 18.05.2016., 23.05.2016., 25.05.2016.,30.05.2016., 01.06.2016., 06.06.2016., 08.06.2016., 13.06.2016., 15.06.2016.,20.06.2016., 22.06.2016. 4 akad. stundas katru reizi.

1 vakara grupa (pirmdiena, trešdiena, plkst. 18:00): 18.05.2016., 23.05.2016., 25.05.2016.,30.05.2016.] 01.06.2016., 06.06.2016., 08.06.2016., 13.06.2016., 15.06.2016.,20.06.2016., 22.06.2016. 4 akad. stundas katru reizi.

1 dienas grupa (otrdiena, ceturtdiena, plkst. 15:00) 17.05.2016., 19.05.2016., 24.05.2016.,26.05.2016., 31.05.2016., 02.06.2016., 07.06.2016., 09.06.2016., 14.06.2016.,16.06.2016., 21.06.2016. 4 akad. stundas katru reizi.

1 vakara grupa (otrdiena, ceturtdiena, plkst. 18:00): 17.05.2016., 19.05.2016., 24.05.2016.,26.05.2016., 31.05.2016., 02.06.2016., 07.06.2016., 09.06.2016., 14.06.2016.,16.06.2016., 21.06.2016. 4 akad. stundas katru reizi.

NENOKAVĒ! VIETU SKAITS IEROBEŽOTS!

NOTIKUMI 2015

Inovaciju atbalsta centrs Apskatīt attēlu

Līgotāji, līgotāji, Nav vairs tālu Jāņu diena...

Ceturtdien, 18.06.2015., projektā „Rīdzinieki naturalizējas” notiks vasaras saulgriežu (Līgo) pasākums. Būs vainagu pīšana, tautas tradīciju apguve, kā arī vasaras saulgriežiem raksturīgo ēdienu un dzērienu degustēšana.

Pasākuma norises laiks: plkst.16:30 - 18:00.
Norises vieta: Rīga, Krišjāņa Barona iela 20, 4. stāvs.
Pasākumā aicinām piedalīties mūsu projekta dalībniekus un viņu ģimenes locekļus!

Jaunas grupas no 22.04.2015 (pēdējās)!!!

Kursu norises vieta: Krišjāņa Barona iela 20 (2. stāvs).

NO 2015. gada 5. marta sadarbībā ar Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentu esam sākuši īstenot projektu "RĪDZINIEKI NATURALIZĒJAS."
Projektā paredzēti interaktīvi naturalizācijas kursi (60 akad.st.). plānotais kursu dalībnieku skaits - 70.

Projekts "Rīdzinieki naturalizējas"

Projekta „Rīdzinieki naturalizējas” mērķis ir Rīgas iedzīvotājiem, kas vēlas iegūt Latvijas pilsonību, sniegt kompleksu izglītojošo aktivitāšu kopumu naturalizācijas iegūšanai un valstisko vērtību izpratnes veicināšanai. Projekta tiešā mērķa grupa būs Rīgas iedzīvotāji, kas vēlas iegūt Latvijas pilsonību, kā arī viņu ģimenes locekļi un draugi, kopā vismaz 110 personas. Projekta ietvaros tiks īstenotas šādas aktivitātes:

1. Projekta vadība.

2. Naturalizācijas kursi. Latviešu valodas (30 akad.st) un vēstures jautājumi, kopīgas audio un video nodarbības (30 akad.st), kopā – 60 akadēmiskās stundas). Naturalizācijas kursu nodarbību ilgums un regularitāte – plānotas 6 grupas, kopā 70 dalībnieki. Vienas grupas mācību laiks ir plānots 1-2 reizes nedēļā (pēc projekta dalībnieku vēlēšanās) pa 4 akadēmiskajām stundām, 60 akadēmiskās stundas rīta, dienas vai vakara grupā.

3. Izglītojošs integrācijas cikls ģimenēm „Gadskārtu griežos” (3 pasākumi – pavasara, vasaras un rudens saulgrieži). Pavasara saulgriežu pasākumā paredzēta tradīciju, ticējumu apguve, pavasarīgu kompozīciju veidošana, olu krāsošana pēc sentēvu metodēm, spēles, pavasara saulgriežu ēdienu gatavošana un degustēšana. Vasaras saulgriežu pasākumā radošā atmosfērā būs vainagu, vītņu vīšana, tradīciju, ticējumu, dziesmu mācīšanās. Rudens saulgriežu pasākumā integrācijas cikla ietvaros paredzēta ražas svētku izstāde, tradīcijas, ticējumi, spēles.

4. Interaktīvas pilsētvides aktivitātes. Komandu sacensības „Iepazīsim Rīgu!” (paredzētas 4-5 komandas, katrā 5 dalībnieki. Jāizpilda noteikti uzdevumi, jāatrod konkrēti objekti (jānofotografējas pie katra atrastā objekta), Interaktīva ekskursija pa Vecrīgu ar valodas lietojumu veicinošām aktivitātēm un uzdevumiem. Kara muzeja, Latvijas Dabas muzeja apmeklējums.

Projekts tika īstenots no 2015.gada 5. marta līdz 31. oktobrim.