Projekts "Rīdzinieki naturalizējas - 2021"

Projekts "Rīdzinieki naturalizējas - 2021"

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Rudens grupas bezmaksas naturalizācijas kursos


Бесплатные курсы натурализации для жителей Риги. Всего 60 акад. часов.
Вторник/четверг в 15.00 (3-ая группа)
Вторник/четверг в 18.00 (4-ая группа)
Если хотите учиться, посылайте SMS на телефон (+371) 26172018:
Имя, фамилия
Время, группа


Bezmaksas naturalizācijas kursi Rīgas iedzīvotājiem. Kopā 60 akad. st.
Otrdiena/ceturtdiena plkst. 15.00 (3. grupa)
Otrdiena/ceturtdiena plkst. 18.00 (4. grupa)
Ja vēlaties mācīties, sūtiet SMS uz tālruni (+371) 26172018:
Vārds, uzvārds
Laiks, grupa

Projekts "Rīdzinieki naturalizējas - 2021" (DIKS-21-142-lī) Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Rīgas iedzīvotājus aicinām pieteikties bezmaksas naturalizācijas un latviešu valodas kursiem


Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs” turpina pieteikšanos bezmaksas naturalizācijas kursiem. Noteikumi uzņemšanai naturalizācijas kursos:
   − jābūt Rīgas iedzīvotājam;
   − jāiesniedz iesniegums (mēneša laikā pēc mācību uzsākšanas) Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē par Latvijas pilsonības iegūšanu naturalizācijas kārtībā.

Dalībnieku reģistrācija kursiem notiek tiešsaistes režīmā mājas lapā Projekts "Rīdzinieki naturalizējas - 2021", kā arī sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes nodaļām.

Kopumā bezmaksas kursus šogad varēs apmeklēt 50 Rīgas iedzīvotāji (5 grupas), kas tiešām vēlas iegūt pilsonību naturalizācijas kārtībā. Kursos paredzēta latviešu valodas daļa, Latvijas Satversme, vēsture un kultūra, kopā 60 akadēmiskās stundas. Mācības notiks Rīgas centrā, Palasta ielā 10 (arī Zoom platformā, pēc nepieciešamības). Plānotais jauno grupu sākšanas datums 17.08.2021. Būs dienas un vakara grupa (pkst.15:00 un 18:00) divas reizes nedēļā – otrdiena/ ceturtdiena.

Šāda veida bezmaksas naturalizācijas kursus biedrība organizē jau kopš 2015. gada. Šajā laikā ar biedrības biedru palīdzību Latvijas pilsonību ieguvuši vairāk nekā 350 Rīgas iedzīvotāji. 2021. gadā naturalizācijas kursus organizējam projektā “Rīdzinieki naturalizējas – 2021”. Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Tāpat biedrība turpina projekta “Latviešu valoda ar prieku – 2” īstenošanu. Projektā paredzēts iesaistīt 240 personas, trešo valstu pilsoņus*, kas varēs bez maksas mācīties latviešu valodu 120 akadēmisko stundu apjomā, kā arī 50% no viņiem būs iespēja bez maksas kārtot valsts valodas prasmes pārbaudi Valsts izglītības satura centrā (VISC). Pirmās sešas grupas jau mācības ir pabeigušas, šobrīd komplektējam jaunās rudens grupas. Plānotais jauno grupu sākšanas datums 18.08.2021., reģistrācijas anketa: Projekts "Latviešu valoda ar prieku - 2".
Bezmaksas latviešu valodas kursi tiek īstenoti projektā "Latviešu valoda ar prieku –2", PMIF/6/2020/3/05. Projekta īstenošanas laiks 01.01.2021. – 30.09.2022. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

Informāciju sagatavoja:
Valdes priekšsēdētāja, projektu vadītāja I. Janiša, tālr. (+371) 26172018

*Trešo valstu pilsonis - persona, kura nav Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomiskās zonas valstu vai Šveices Konfederācijas pilsonis.

Naturalizācijas kursi 2021 gadā
Uzsākam bezmaksas naturalizācijas kursus Rīgas iedzīvotājiem!
Kopā 60 akad.st!
Pirmdiena/trešdiena plkst.15.00 (1. grupa, no 13.04.2021.)
Pirmdiena/trešdien plkst.18.00 ( 2. grupa, no 13.04.2021.)
1 nodarbība - 4 akad. stundas (on-line režīmā vai telpās Rīgā, Palasta ielā 10).
Ja vēlaties mācīties, sūtiet SMS uz tālruni (+371)26172018:
Vārds, uzvārds
Laiks, grupa


Начинаем бесплатные курсы натурализации для жителей Риги!
Всего 60 акад.часов!
Понедельник/среда в 15.00 (1-ая группа, c 13.04.2021.)
Понедельник/среда в 18.00 ( 2-ая группа, c 13.04.2021.)
1 занятие – 4 акад. часа (в режиме on-line или в помещениях в Риге,
ул. Паласта, 10)
Если хотите учиться, посылайте SMS на телефон (+371)26172018:
Имя, фамилия
Время, группа

Projekts "Rīdzinieki naturalizējas - 2021" (DIKS-21-142-lī)
Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Pieteikšanās anketa naturalizācijas kursiem:Naturalizācijas kursi Rīgā!


Bezmaksas naturalizācijas kursi Rīgas iedzīvotājiem!
Kopā 60 akad.st.
Jaunas grupas no 27.07.2020!
Pirmdiena/trešdiena plkst.15.30
Pirmdiena/trešdiena plkst.18.15
Ja vēlaties mācīties, sūtiet SMS uz tālruni (+371)26172018:
Vārds, uzvārds
Laiks, grupa

Norises vieta - Visvalža iela 1, Rīga (ieeja no fasādes puses)
Projekts "Rīdzinieki naturalizējas - 2020" (DIKS-20-239-lī)
Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.


Бесплатные курсы натурализации для жителей Риги!
Всего 60 академических часов!Новые группы с 27.07.2020
Понедельник/среда в 15.30
Понедельник/среда в 18.15
Если хотите учиться, посылайте SMS на телефон (+371)26172018:
Имя, фамилия
Время, группа

Pieteikšanās anketa naturalizācijas kursiem:Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Projekts "Rīdzinieki naturalizējas -2020"


Uzsākam bezmaksas naturalizācijas kursus Rīgas iedzīvotājiem on-line režīmā! Kopā 60 akad.st! Otrdiena/ceturtdiena plkst.15.00 (1. grupa, no 21.05.2020.)
Otrdiena/ceturtdiena plkst.18.00 ( 2. grupa, no 21.05.2020.)
1 nodarbība - 4 akad. stundas.
Ja vēlaties mācīties, sūtiet SMS uz tālruni (+371) 26172018:
Vārds, uzvārds
Laiks, grupa
Projekts "Rīdzinieki naturalizējas - 2020" (DIKS-20-239-lī)
Projekts tiek līdzfinansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros
Hачинаем бесплатные курсы натурализации для жителей Риги в режиме on-line! Всего 60 акад.часов!
Вторник/четверг в 15.00 (1-ая группа, c 21.05.2020.)

Pieteikšanās anketa naturalizācijas kursiem:Latvija mūs tiešām vieno!


Biedrība "Inovāciju atbalsta centrs" no 01.02.2019. - 31.10.2019 īstenoja projektu "Latvija mūs vieno!", kurā laikā ir izdarītas daudzas labas un vajadzīgas lietas pilsoniskajai līdzdalībai un demokrātijas stiprināšanai Latvijā:
1) ir realizēta informatīvā kampaņa "Latvija mūs vieno!", kuras laikā konsultācijas ir apmeklējušas 236 personas, semināros par pilsonisko līdzdalību piedalījušies 79 interesenti;
2) ir papildināta biedrības mājas lapas sadaļa NATURALIZĀCIJA LATVIJĀ - ievietoti jauni naturalizācijas pārbaudījuma testu paraugi (latviešu valodas daļa), jauni kultūras un vēstures, Satversmes daļas testi un citas aktualitātes tiem, kas vēlas iegūt Latvijas pilsonību;
3) ir atbalstīti 4 jauni projekti integrācijas un izglītības jomā;
4) biedrības mājas lapu projekta laikā ir apmeklējuši vairāk nekā seši tūkstoši interesentu;
5) biedrības biedri aktīvi piedalījās aktuālo politikas dokumentu izstrādē, politikas plānošanas sanāksmēs (NVO Dialoga platforma, Kultūras ministrijas rīkotajās u.c.), priekšlikumu un viedokļu sniegšanā;
6) biedrība ir uzsākusi sadarbību ar Latvijas Republikas Tiesībsarga biroju nepilsoņu problēmu identificēšanā un novēršanā pilsonības iegūšanai naturalizācijas kārtībā.

Kā uzskata biedrības biedri paši un ko atzīst arī apkārtējie, padarīto labo darbu šī projekta ietvaros ir ļoti, ļoti daudz. Jautājumi, ko risina biedrība, proti, nepilsoņu un trešo valstu pilsoņu problēmas, latviešu valodas vides stiprināšana, pilsonības iegūšana un citi sabiedrības integrācijas jautājumi, viennozīmīgi ir svarīgi visas valsts mērogā, demokrātijas virzības un sabiedriskajos procesos, jo tikai izglītota, pilsoniski aktīva sabiedrība var darboties valsts pārvaldes lēmumu pieņemšanas procesā un līdzdarboties valsts pārvaldes rīcībpolitikas plānošanā, ieviešanā un uzraudzībā.
Kopā varam darīt labas lietas!
Mēs ticam, ka mums izdosies!

Projekts "Latvija mūs vieno!", Nr. 2019.LV/NVOF/ DAP/059/06

Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

Esam pabeiguši informatīvo kampaņu "Latvija mūs vieno"!


Izzinoši, aizrautīgi, lieliska lektore - tādas atsauksmes pamatā esam saņēmuši par pilsoniskās aktivitātes semināriem, ko īstenojām informatīvās kampaņas "Latvija mūs vieno!" laikā.
Darīsim lietas kopā - iepazīsim, izzināsim, atbalstīsim cits citu!
Projekts "Latvija - mūs vieno!"
Nr.2019.LV/NVOF/DAP/059/06
Uzzināt vairāk

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Informatīvā kampaņa "Latvija mūs vieno!"


Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs” ir uzsākusi informatīvo kampaņu “Latvija mūs vieno!”, kuras laikā tiek sniegtas bezmaksas konsultācijas par naturalizācijas jautājumiem, konsultācijas iebraucējiem. Nāc un piedalies!

Tuvākie semināri:
09.08.2019 un 14.08.2019! (plkst.15:00, plkst:18:00);
17.10.2019. un 24.10.2019! (plkst.15:00, plkst:18:00);
19.10.2019. un 26.10.2019! (plkst.16:00)
Rīga, Visvalža iela 1/ Maskavas iela 264
Pieteikšanās anketa semināriem:


Kas nepieciešams, lai kļūtu par Latvijas pilsoni? Kādi dokumenti jāiesniedz, kas jāzina, lai nokārtotu naturalizācijas prasmes pārbaudes? Es to nespēšu izdarīt, man bail no eksāmena. Ar šiem un līdzīgiem jautājumiem mēs saskaramies ik dienu.

Tieši tāpēc mēs strādājam ar JUMS, runājam JUMS saprotamā valodā, palīdzam, motivējam. Tieši tāpēc ir izveidota šī sadaļa - NATURALIZĀCIJA LATVIJĀ.

Kā viens no mūsu galvenajiem uzdevumiem ir izveidot vienkāršu, saprotamu sadaļu, kurā ir aktuālākā informācija, naturaliācijas testi (latviešu valodas prasmes daļa), kā arī digitāli veidoti testi (vēstures un kultūras jautājumi).Bezmaksas informācijas dienas Rīgas iedzīvotājiem sadarbībā ar PMLP 4. nodaļu organizējam arī mēs - biedrība "Inovāciju atbalsta centrs." Lūgums pieteikties pa tālruni: 26172018, Inese.

Tātad - gribu būt LATVIJAS PILSONIS!

1. Jāsavāc nepieciešamie dokumenti un PMLP jāiesniedz naturalizācijas iesniegums (neaizmirstam personu apliecinošu dokumentu) Dokumenti, kas nepieciešami: par personas vai tās apgādnieka legālu iztikas avotu; par valsts nodevas nomaksu vai dokuments, kas apliecina personas atbrīvošanu no valsts nodevas nomaksas; 1 fotogrāfija (3x4 cm); apliecinājums par personas pastāvīgo dzīvesvietu pēdējos 5 gadus Latvijā, t.sk. vienu vai vairākus šādus dokumentus: izziņu no darba devēja par nodarbinātību; dokumentu par pabalsta saņemšanu; izziņu no mācību iestādes; pašvaldības amatpersonas apliecinājumu par to, ka persona dzīvo attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā; dokumentus, kas pierāda, ka persona noteiktajā laika posmā veikusi saimnieciskas vai finansiālas darbības Latvijas teritorijā.

2. Jānokārto latviešu valodas prasmes pārbaude, LR Satversmes pamatnoteikumu, valsts himnas teksta, Latvijas vēstures un kultūras pamatu zināšanu pārbaude (vai arī jāiesniedz dokuments, kas apliecina tiesības uz atbrīvojumu no kādas no pārbaudēm).
Uzdevumi, kas nepieciešami pilsonības likumā noteikto zināšanu pārbaužu nokārtošanai:


→ Latviešu valodas daļa (uzdevumu paraugi),

Iedrošināšanas tests

Klausīšanās testa instrukcija

Klausīšanās testa uzdevums

Klausīšanās testa abildes

Lasīšanas uzdevumi

Rakstīšanas uzdevums (anketa)

Rakstīšanas uzdevums (vēstule)

Dažādu vēstuļu paraugi

Kompleksi testi (lasīšana un rakstīšana), tests Nr. 1

Kompleksi testi (lasīšana un rakstīšana), tests Nr. 2

Runas pārbaudes uzdevums (intervija) un runas pārbaudes uzdevums (situatīva saruna)

Runas pārbaudes uzdevums (attēls)

Dažādi attēli runāšanai


→ Latvijas vēstures, kultūras un Latvijas Republikas Satversmes testu paraugi.

Vēstures, kultūras jautājumi un atbildes (2019.g.)

Latvijas valsts himna

Tests Nr. 1

Tests Nr. 2

Tests Nr. 3

Tests Nr. 4

Tests Nr. 5

Tests Nr. 6

Latvijas vēstures un Satversmes zināšanu pārbaude ( LV, ENG, RUS )

Vēstures, kultūras un Satversmes pārbaudes testiimage image


Mājas lapas sadaļa ir papildināta projektā "Latvija mūs vieno!" informatīvās kampaņas vajadzībām (Nr. 2019.LV/NVOF/DAP/059/06). Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par sadaļas NATURALIZĀCIJA LATVIJĀ saturu atbild biedrība "Inovāciju atbalsta centrs".


image

Mājas lapas sadaļa ir sagatavota ar Sabiedrības integrācijas fonda finansiālu atbalstu no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem projekta "Biedrības „Inovāciju atbalsta centrs” darbības atbalsts un ilgtspējīga attīstība ietvaros" (2017.LV/NVOF/DAP/MAC/046/11). Par sadaļas saturu atbild biedrība "Inovāciju atbalsta centrs".