Kopumā visās aktivitātēs (naturalizācijas kursi, informācijas dienas PMLP un izglītojošs integrācijas cikls) piedalījās vairāk nekā 90 Rīgas iedzīvotāji. Projektā tika iesaistīti Rīgas maznodrošinātie nepilsoņi un sociālās atstumtības riskam pakļautās personas, kas patiešām vēlas naturalizēties, tostarp arī sievietes un ģimenes ar bērniem. Naturalizācijas kursos sešās grupās mācījās 60 Rīgas iedzīvotāji. Lielākā daļa dalībnieku atlases periodā un kursu sākumā iesniedza iesniegumu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē Latvijas pilsonības iegūšanai. 54 no kursantiem (90 %) uzsāka naturalizācijas procesu, kā arī lielākā daļa no viņiem jau ir nokārtojuši visus vai daļu no pārbaudījumiem.

Kā uzskata projekta īstenotāji, šāds izglītojošais projekts ir svarīgs gan integrācijas, gan arī konkurētspējas aspektā, jo nepilsoņiem un citu valstu pilsoņiem rosina iegūt Latvijas pilsonību, kā arī, mācoties Latvijas vēsturi, kultūru un valodu, paplašina viņu redzesloku. Naturalizācijas kursu dalībnieki, kam izdevies nokārtot visus pārbaudījumus un naturalizācijas kārtībā iegūt Latvijas pilsonību, ir ļoti pateicīgi, arī tie, kam izdevies nokārtot daļēji pārbaudījumus, zvana, konsultējas. Biedrības biedri brīvprātīgi šiem cilvēkiem palīdz sagatavoties kādai konkrētai pārbaudījuma daļai, motivē un atbalsta. Daudz cilvēku zvana, interesējas, kad tiks komplektētas jaunas grupas, būs jauni šāda veida kursi.

Galvenais šī projekta rezultāts ilgtermiņā – Latvijas pilsonību ieguvušo Rīgas iedzīvotāju skaits ir kļuvis un kļūst lielāks! Projektu līdzfinansēja Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departaments Sabiedrības integrācijas programmas ietvaros.

Preses relīze: http://www.iksd.riga.lv/public/80429.html