PROJEKTS "MĒS - LATVIJĀ"

PROJEKTS "MĒS - LATVIJĀ"!

Turpināsim īstenot projektu "MĒS- Latvijā" arī 2018.gadā!
(Granta līg.Nr.PMIF/8/2017/1/07)

BEZMAKSAS INTEGRĀCIJAS KURSU NORISES GRAFIKS (grupas no 05.12.2017., otrdiena, ceturtdiena):

Dienas grupa, plkst.15:00, 4 akad.stundas katru reizi
05.12.2017.,07.12.2017.,12.12.2017.
14.12.2017.,19.12.2017., 21.12.2107.,28.12.2017.

Vakara grupa, plkst.18:00, 4 akad.stundas katru reizi
05.12.2017.,07.12.2017.,12.12.2017.
14.12.2017.,19.12.2017.,21.12.2107.,28.12.2017.

Projekts "MĒS - Latvijā", Granta līg.Nr.PMIF/8/2017/1/07.
Integrācijas kursu norises adrese:
Rīga, Visvalža iela 1 (ieeja no ielas puses).

BEZMAKSAS INTEGRĀCIJAS KURSU NORISES GRAFIKS (grupas no 30.10.2017., pirmdiena):

Pirmdienas, rīta grupa, plkst.10:00,
4 akad.stundas katru reizi).
30.10.2017., 06.11.2017., 13.11.2017., 22.11.2017.,
27.11.2017., 04.12.2017., 11.12.2017.

Pirmdiena, dienas grupa, plkst.13:30,
4 akad.stundas katru reizi).
30.10.2017., 06.11.2017., 13.11.2017., 22.11.2017.,
27.11.2017., 04.12.2017., 11.12.2017.

Projekts "MĒS - Latvijā", Granta līg.Nr.PMIF/8/2017/1/07.
Integrācijas kursu norises adrese:
Rīga, Visvalža iela 1 (ieeja no ielas puses).

Inovaciju atbalsta centrs Uzzināt vairāk

Radošais vakars "MANA ZEME". Projekts "MĒS - Latvijā", Granta līg.Nr.PMIF/8/2017/1/07.

29.09.2017. plkst. 15:00-19:00. Radošais vakars "Mana zeme."
Norises vieta - Rīga, Visvalža iela 1/Visvalža iela 4 (Rīgas Ukraiņu vidusskola).
Pieteikšanās anketa:


29.09.2017 15:00-19:00. Творческий вечер «Моя земля».
Место проведения - Рига, ул. Висвальжа 1/Висвальжа 4(Рижская украинская средняя школа).
Форма заявки:


29.09.2017. plkst. 15:00-19:00. projektā notika pirmais starpkultūru veicinošais pasākums -radošais vakars "Mana zeme."
Pasākumā piedalījās gan trešo valstu pilsoņi, gan arī uzņemošās sabiedrības pārstāvji, kopumā vairāk nekā 30 cilvēki. Pasākuma dalībnieki iepazīstināja ar savas tautas kultūru, tradīcijām, tā bija jauka uz sirsnīga iepazīšanās visiem projekta dalībniekiem kopā.

INTEGRĀCIJAS KURSU NORISES GRAFIKS (trešdienas, dienas grupa, plkst.15:00)

(4 akad.stundas katru reizi).
27.09.2017., 04.10.2017., 11.10.2017., 18.10.2017.,
25.10.2017., 01.11.2017., 08.11.2017.

Trešdienas, vakara grupa, plkst.18:00,
(4 akad.stundas katru reizi).
27.09.2017., 04.10.2017., 11.10.2017., 18.10.2017.,
25.10.2017., 01.11.2017., 08.11.2017.

Projekts "MĒS - Latvijā", Granta līg.Nr.PMIF/8/2017/1/07
Integrācijas kursu norises adrese:
Rīga, Visvalža iela 1 (ieeja no ielas puses).

Inovaciju atbalsta centrs Atvērt attēlu

Projekts "MĒS- Latvijā," (Granta līg.Nr.PMIF/8/2017/1/07)
Integrācijas kursu pieteikšanās anketa:Projekts "MĒS - Latvijā." Integrācijas kursi “Vēsture, kultūra, sociālie procesi un uzņēmējdarbības iespējas – viss svarīgākais dzīvei Latvijā” grafiks. (28 akadēmiskās stundas).

BEZMAKSAS INTEGRĀCIJAS KURSU NORISES GRAFIKS (pirmdienas, rīta grupa, plkst.10:00)

(4 akad.stundas katru reizi).
28.08.2017., 04.09.2017.,11.09.2017.,18.09.2017.,
25.09.2017.,02.10.2017.,09.10.2017.

Pirmdienas, dienas grupa, plkst.13:30,(4 akad.stundas katru reizi)
28.08.2017., 04.09.2017.,11.09.2017.,18.09.2017.,
25.09.2017.,02.10.2017.,09.10.2017.

Projekts "MĒS - Latvijā", Granta līg.Nr.PMIF/8/2017/1/07.
Integrācijas kursu norises adrese:
Rīga, Visvalža iela 1 (ieeja no ielas puses).

Trešo valstu pilsoņus aicina pieteikties bezmaksas integrācijas kursiem

Biedrība “Inovāciju atbalsta centrs” ir uzsākusi pieteikšanos interesantiem bezmaksas integrācijas kursiem. Projekta mērķis ir nodrošināt integrācijas kursus Rīgas un Latgales reģionā mērķa grupai – 360 trešo valstu pilsoņiem* (Krievijas, Ukrainas, Baltkrievijas, Uzbekistānas, Ķīnas, Indijas, Kazahstānas u.c. valstu pilsoņiem), kas likumīgi uzturas Latvijas teritorijā. Pieteikšanās kursiem notiek biedrības mājas lapā tiešsaistes režīmā www.inovacijucentrs.lv, kā arī pa tālruni: +371 26172018.
Integrācijas kursos 28 akadēmisko stundu apjomā paredzēts apgūt tēmas, kas ir interesantas un svarīgas dzīvei Latvijā:
- Latvijas vēsture, kultūra un tradīcijas;
- Politiskā sistēma;
- Sociālo, izglītības un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamība;
- Nodarbinātība un uzņēmējdarbības iespējas (praktiskie piemēri nodokļu aprēķināšanā, deklarāciju, biznesa plāna gatavošana).

Kursu vadītāji būs ļoti zinoši un kompetenti – VID darbinieki, kā arī citās valsts pārvaldes struktūrās un jomās strādājoši profesionāļi. Kursi paredzēti vairākās valodās. Plānotais kursu sākums – 28.08.2017. Tāpat projektā plānots realizēt arī trīs starpkultūru komunikāciju veicinošus socializācijas pasākumus. Integrācijas kursi Latgales reģionā tiks īstenoti sadarbībā ar citām biedrībām – “Ritineitis” (Balvi), “Latgolys entuziastu grupa “Biļdis””(Rēzekne). Integrācijas kursi un citi pasākumi tiek īstenoti projekta “MĒS – Latvijā” (Granta līg.Nr.PMIF/8/2017/1/07) ietvaros. Projekta īstenošanas laiks 01.07.2017. – 31.12.2018. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%).

image       image

Mājas lapas sadaļa izstrādāta projekta “MĒS – Latvijā” (granta līg.Nr.PMIF/8/2017/1/07) ietvaros. Projektu finansē Patvēruma, migrācijas un integrācijas fonds (75%) un Latvijas valsts budžets (25%). Par saturu atbild biedrība “Inovāciju atbalsta centrs”.